Giải thưởng tiêu biểu

 

- Huân chương Lao động Hạng Ba cho những thành tích xuất sắc trong xây dựng & phát triển TTCK giai đoạn 2000 – 2010

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

- Bằng khen của Chủ Tịch Nước vì những đóng góp cho các chương trình an sinh xã hội, giúp đỡ đồng bào nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào vùng biên giới, vùng sâu, căn cứ cách mạng, kháng chiến

- Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vì những đóng góp cho lĩnh vực tài chính

- Bằng khen của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính cho Công ty có thành tích xuất sắc và đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng và phát triển TTCK Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển Kinh tế - Xã hội

 

 

- Liên tục giành nhiều giải thưởng tại các cuộc Bình chọn Asiamoney Brokers Poll trong 5 năm liên tiếp. Cụ thể năm 2017, SSI đạt 29 hạng mục giải thưởng, gồm 9 hạng mục giải thưởng cho tổ chức và 20 hạng mục giải thưởng cho 18 cá nhân; chia làm 4 nhóm chính:

 

 Giải thưởng cho SSI:

 • “Công ty Chứng khoán tốt nhất Việt Nam”
 • “Công ty Chứng khoán có sự tiến bộ vượt bậc tại Việt Nam trong 12 tháng qua”
 •  

 Giải thưởng cho Bộ phận Phân tích & Tư vấn đầu tư SSI:

 • “Công ty tốt nhất Việt Nam về Phân tích và Nghiên cứu thị trường”
 • “Công ty Chứng khoán có Bộ phận phân tích độc lập tốt nhất Việt Nam”
 • Nhiều hạng mục giải thưởng cho các chuyên gia phân tích các ngành khác nhau cho tập thể đội ngũ Phân tích & Tư vấn đầu tư SSI (18/19 hạng mục)
 •  

 Giải thưởng cho Bộ phận Phát triển Khách hàng Tổ chức SSI:

 • “Công ty tốt nhất Việt Nam về Tổ chức hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư và Gặp gỡ doanh nghiệp”
 • “Công ty tốt nhất Việt Nam về Dịch vụ Môi giới”
 • “Công ty tốt nhất Việt Nam về tổ chức Hội thảo và/hoặc Sự kiện”
 •  

 Giải thưởng cho Bộ phận Môi giới Khách hàng Tổ chức SSI:

 • “Công ty tốt nhất Việt Nam về Môi giới Giao dịch”
 • “Công ty tốt nhất Việt Nam về Thực hiện Giao dịch”
 • “Môi giới tốt nhất Việt Nam” 2017 cho ông Bành Chấn Oai – Phó phòng Môi giới Khách hàng Tổ chức, đứng thứ hai là ông Dương Quốc Thịnh - Phó phòng Môi giới Khách hàng Tổ chức và đứng thứ ba là bà Ngô Thu Nga - Trưởng phòng cao cấp Môi giới Khách hàng Tổ chức
 •  
 •  

 

 Giải thưởng tại cuộc bình chọn của Tạp chí Asia Asset Management

 • “Nhà quản lý Quỹ tốt nhất Việt Nam” năm 2016
 • “Tổng Giám Đốc của năm” cho bà Lê Thị Lệ Hằng – Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ SSI trong 5 năm liên tiếp 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016

 

 

 Giải thưởng do The Asset trao tặng

 • “Công ty Quản lý Quỹ tốt nhất Việt Nam” năm 2012 – 2014 – 2015 - 2016 - 2017
 • "Nhà tư vấn phát hành cổ phiếu tốt nhất” năm 2017
 • "Giao dịch đầu tư vốn cổ phần thành công nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương” năm 2017

 

 Giải thưởng do FinanceAsia trao tặng

 • “Nhà Môi giới tốt nhất Việt Nam” trong các năm 2008 – 2009 – 2010 – 2011- 2014 – 2015- 2016
 • “Nhà Tư vấn tốt nhất Việt Nam” trong các năm 2008 – 2009 - 2010 – 2012 - 2014 – 2015- 2016
 • “Ngân hàng Đầu tư tốt nhất Việt Nam” năm 2016
 • "Giao dịch đầu tư vốn cổ phần thành công nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương” năm 2017

 

 Giải thưởng do Asian Investor trao tặng

 • “Công ty Quản lý Quỹ nội địa tốt nhất Việt Nam 2017"

 

 Giải thưởng do Tạp chí Alpha Southeast Aisa trao tặng

 • "Nhà môi giới khách hàng tổ chức tốt nhất Việt Nam 2017"
 • "Nhà môi giới khách hàng cá nhân tốt nhất Việt Nam 2017"

 

 

 Giải thưởng do Tạp chí Forbes trao tặng

 • Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2014 - 2015 - 2016 - 2017
 • Top 40 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2016

 

 Giải thưởng do Tổ chức Vietnam Report trao tặng

 • Top 10 Doanh nghiệp niêm yết uy tín năm 2017

 

 Giải thưởng do Tạp chí Nhịp cầu đầu tư trao tặng

 • Top 50 Doanh nghiệp niêm yết uy tín năm 2017

 

 Giải thưởng Báo cáo Thường niên tốt nhất trong nhiều năm do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước & Bộ Tài chính trao tặng

 

 Top 15 Công ty Chứng khoán tiêu biểu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

 

 Cúp tuyên dương của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

 • Thành viên Thị trường chứng khoán phái sinh đầu tiên
 •  

 Giải thưởng do Trung tâm Lưu ký chứng khoán trao tặng

 • Thành viên tiêu biểu trong hoạt động lưu ký chứng khoán năm 2017
 • Thành viên tiêu biểu trong hoạt động thanh toán tiền, chứng khoán năm 2017
 • Thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh đầu tiên
 •  

 Giải thưởng của Chương trình đánh giá năng lực doanh nghiệp (do Viện nghiên cứu và Phát triển doanh nghiệp, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam cùng Báo Diễn đàn doanh nghiệp tổ chức)

 • Doanh nghiệp đạt chỉ số tài chính dẫn đầu ngành Chứng khoán
 •  

 Top 500 Doanh nghiệp Tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR500) trong 8 năm liên tiếp

 

 Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (FAST500) cho năm 2015, 2016, 2017, 2018

 

 Top 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (V1000) trong 6 năm liên tiếp