Giải thưởng tiêu biểu

 

- Huân chương Lao động Hạng Ba cho những thành tích xuất sắc trong xây dựng & phát triển TTCK giai đoạn 2000 – 2010

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

- Bằng khen của Chủ Tịch Nước vì những đóng góp cho các chương trình an sinh xã hội, giúp đỡ đồng bào nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào vùng biên giới, vùng sâu, căn cứ cách mạng, kháng chiến

- Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vì những đóng góp cho lĩnh vực tài chính

- Bằng khen của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính cho Công ty có thành tích xuất sắc và đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng và phát triển TTCK Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển Kinh tế - Xã hội

- Liên tục giành nhiều giải thưởng tại các cuộc Bình chọn Asiamoney Brokers Poll năm 2016, 2015, 2014, 2013. Cụ thể năm 2016, SSI đạt 28 giải thưởng chia làm 4 nhóm chính:

 

 Giải thưởng cho SSI:

 • “Công ty Chứng khoán tốt nhất Việt Nam”
 • “Công ty Chứng khoán có sự tiến bộ vượt bậc tại Việt Nam trong 12 tháng qua”
 •  

 Giải thưởng cho Bộ phận Phân tích & Tư vấn đầu tư SSI:

 • “Công ty tốt nhất Việt Nam về Phân tích và Nghiên cứu thị trường”
 • “Công ty Chứng khoán có Bộ phận phân tích độc lập tốt nhất Việt Nam” năm 2016
 • Nhiều hạng mục giải thưởng cho các chuyên gia phân tích các ngành khác nhau cho tập thể đội ngũ Phân tích & Tư vấn đầu tư SSI (16/19 hạng mục)
 •  

 Giải thưởng cho Bộ phận Phát triển Khách hàng Tổ chức SSI:

 • “Công ty tốt nhất Việt Nam về Tổ chức hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư và Gặp gỡ doanh nghiệp”
 • “Công ty tốt nhất Việt Nam về Dịch vụ Môi giới”
 • “Công ty tốt nhất Việt Nam về tổ chức Hội thảo và/hoặc Sự kiện” năm 2016
 •  

 Giải thưởng cho Bộ phận Môi giới Khách hàng Tổ chức SSI:

 • “Công ty tốt nhất Việt Nam về Thực hiện Giao dịch”
 • “Môi giới tốt nhất Việt Nam” 2016 cho ông Bành Chấn Oai – Phó phòng Môi giới Khách hàng Tổ chức, đứng thứ hai là bà Ngô Thu Nga - Trưởng phòng cao cấp Môi giới Khách hàng Tổ chức và đứng thứ ba là ông Dương Quốc Thịnh - Phó phòng Môi giới Khách hàng Tổ chức
 •  “Công ty tốt nhất Việt Nam về Môi giới Giao dịch”
 •  

 Giải thưởng tại cuộc bình chọn của Tạp chí Asia Asset Management

 • “Nhà quản lý Quỹ tốt nhất Việt Nam” năm 2016
 • “Tổng Giám Đốc của năm” cho bà Lê Thị Lệ Hằng – Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ SSI trong 5 năm liên tiếp 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016
 • “Giám đốc Đầu tư của năm” cho ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ SSI trong 3 năm liên tiếp 2013 – 2014 – 2015

 

 Giải thưởng do The Asset trao tặng

 • “Công ty Quản lý Quỹ tốt nhất Việt Nam” năm 2012 – 2014 – 2015 - 2016
 •  

 Giải thưởng do FinanceAsia trao tặng

 • “Nhà Môi giới tốt nhất Việt Nam” trong các năm 2008 – 2009 – 2010 – 2011- 2014 – 2015- 2016
 • “Nhà Tư vấn tốt nhất Việt Nam” trong các năm 2008 – 2009 - 2010 – 2012 - 2014 – 2015- 2016
 • “Ngân hàng Đầu tư tốt nhất Việt Nam” năm 2016
 •  

 Giải thưởng “Công ty Quản lý Quỹ tốt nhất Việt Nam 2016” do Asian Investor trao tặng

 

 Giải thưởng do Tạp chí Forbes trao tặng

 • Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2014, 2015, 2016
 • Top 40 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2016

 

 Giải thưởng Báo cáo Thường niên tốt nhất trong nhiều năm do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước & Bộ Tài chính trao tặng

 

 Top 15 Công ty Chứng khoán tiêu biểu tại HNX

 

 Top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2016 do VCCI trao tặng

 

 Top 500 Doanh nghiệp Tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR500) trong 7 năm liên tiếp

 

 Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (FAST500) cho năm 2016, 2015

 

 Top 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (V1000) trong 6 năm liên tiếp