Giải thưởng tiêu biểu

 

 
Liên tục giành nhiều giải thưởng tại các cuộc Bình chọn Asiamoney Brokers Poll trong 6 năm liên tiếp. Cụ thể năm 2018, SSI đạt 22 hạng mục giải thưởng, gồm 3 hạng mục giải thưởng cho tổ chức và 19 hạng mục giải thưởng cho 16 cá nhân; chia làm 4 nhóm chính:

 

  Giải thưởng cho SSI: 
“Công ty Chứng khoán tốt nhất Việt Nam”  

 

  Giải thưởng cho Bộ phận Phân tích & Tư vấn đầu tư SSI:
“Công ty tốt nhất Việt Nam về Phân tích và Nghiên cứu thị trường” 
17/19 hạng mục giải thưởng cho các chuyên gia phân tích các ngành khác nhau cho tập thể đội ngũ Phân tích & Tư vấn đầu tư SSI 

 

  Giải thưởng cho Bộ phận Môi giới Khách hàng Tổ chức SSI: 
“Công ty tốt nhất Việt Nam về Dịch vụ môi giới”  
“Môi giới tốt nhất Việt Nam” năm 2018 cho bà Ngô Thu Nga – Giám đốc Môi giới Khách hàng Tổ chức, đứng thứ hai là ông Bành Chấn Oai – Phó phòng Môi giới Khách hàng Tổ chức, và đứng thứ ba là ông Dương Quốc Thịnh – Phó phòng Môi giới Khách hàng Tổ chức. 
 
 
Giải thưởng khác do Tạp chí Asiamoney trao tặng
• “Nhà môi giới chứng khoán tốt nhất Việt Nam” năm 2018

Giải thưởng do Tạp chí Euromoney trao tặng
“Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam về huy động vốn cổ đông trong ngành Bất động sản” năm 2018
 
Giải thưởng do The Asset trao tặng
“Công ty Quản lý Quỹ tốt nhất Việt Nam” năm 2012 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018
“Công ty chứng khoán tốt nhất Việt Nam” năm 2018
“Nhà tư vấn trong nước tốt nhất cho khách hàng tổ chức và doanh nghiệp” năm 2018
“Thương vụ tư vấn phát hành lần đầu tốt nhất” năm 2018

 

 
Giải thưởng do FinanceAsia trao tặng 
“Nhà Môi giới tốt nhất Việt Nam” năm 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2014 – 2015 – 2016
“Nhà Tư vấn tốt nhất Việt Nam” năm 2008 – 2009 – 2010 – 2012 – 2016
“Nhà Tư vấn phát hành cổ phiếu tốt nhất Việt Nam” năm 2014 – 2015 – 2018
“Ngân hàng Đầu tư tốt nhất Việt Nam” năm 2010 – 2011 – 2014 – 2016 – 2018
“Thương vụ tư vấn phát hành lần đầu tốt nhất” năm 2018

 

 

Giải thưởng do Asian Investor trao tặng

• “Công ty Quản lý Quỹ nội địa tốt nhất Việt Nam” năm 2010 – 2016 – 2017 – 2018

 

 

Giải thưởng do Tạp chí Alpha Southeast Asia trao tặng

  • • “Nhà môi giới khách hàng cá nhân tốt nhất Việt Nam” năm 2017 - 2018 - 2019

 

 
Giải thưởng do Tạp chí Forbes trao tặng
Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 
Top 40 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2016 – 2017 – 2018

 

 
Giải thưởng do Diễn đàn M&A Việt Nam trao tặng
Công ty chứng khoán tiêu biểu nhất giai đoạn 2017 – 2018 hạng mục Tư vấn IPO và Phát hành riêng lẻ

 

 
Giải thưởng do Anphabe trao tặng
Top 50 Doanh nghiệp có thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất năm 2017 - 2018
Top 15 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam ở ngành Đầu tư/Tài chính/Kiểm toán năm 2017

 

 
Giải thưởng “Top 10 Doanh nghiệp niêm yết nhóm vốn hóa lớn có Báo cáo Thường niên tốt nhất” do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Báo Đầu tư phối hợp trao tặng. Trước đó, SSI đã có 7 lần đạt giải “Báo cáo thường niên xuất sắc” do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước & Bộ Tài chính trao tặng

 

Top 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (V1000) trong 7 năm liên tiếp
 
 Bằng khen của Bộ Tài chính cho Công ty "Đã có nhiều thành tích và đóng góp tích cực trong xây dựng, phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2016 đến năm 2018"
 
Top 500 Doanh nghiệp tư nhân có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (PROFIT500) năm 2018
 
Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (FAST500) năm 2016 – 2017 – 2018 – 2019
 
Top 500 Doanh nghiệp Tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR500) trong 11 năm liên tiếp (2008 – 2018)
 
Top 10 Công ty Chứng khoán tiêu biểu tại HNX và HOSE
 
Cúp tuyên dương của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam:
 
Thành viên tiêu biểu trong hoạt động lưu ký chứng khoán năm 2018
Thành viên tiêu biểu trong hoạt động thanh toán giao dịch chứng khoán cơ sở năm 2018
Thành viên tiêu biểu trong hoạt động thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh năm 2018