THÔNG TIN CỔ PHIẾU & HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

 

THÔNG TIN CỔ PHIẾU NĂM 2017

 

 

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

 

 

 

Các thông tin chi tiết về cổ đông, giao dịch của người nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan, tỷ lệ sở hữu của người nội bộ sẽ được cung cấp tại phụ lục 01 và 02 của báo cáo này.

 

 

HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ NĂM 2017

 

Với mục tiêu “tối đa hóa lợi ích cổ đông”, năm 2017, SSI tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động nhằm tăng cường tính minh bạch, bảo vệ quyền lợi và đảm bảo sự bình đẳng giữa các nhóm cổ đông, chủ động chia sẻ thông tin, tham gia kết nối với cộng đồng đầu tư. Công ty đã nhận được sự tin tưởng từ cổ đông hiện hữu, tiếp cận thêm nhiều nhà đầu tư tiềm năng, góp phần tạo nên thương hiệu SSI minh bạch tại thị trường Việt Nam và trong khu vực.

 

Minh bạch hóa thông tin

Để đảm bảo tính minh bạch thông tin tới nhà đầu tư, SSI đã xây dựng một quy trình công bố thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời mọi vấn đề quan trọng và những vấn đề có ảnh hưởng đến giá cổ phiếu cũng như quyết định của nhà đầu tư - tuân thủ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

 

Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư là đơn vị đầu mối tiếp nhận và phản hồi các yêu cầu, thắc mắc của Nhà đầu tư thông qua nhiều kênh như điện thoại, thư điện tử hay sắp xếp gặp mặt trực tiếp. Trong năm 2017 vừa qua, SSI đã tổ chức nhiều cuộc họp (trực tiếp hoặc qua điện đàm) với các chuyên gia quản lý danh mục, chuyên gia phân tích đến từ nhiều Quỹ trong và ngoài nước. Các cuộc họp này đều có sự tham gia của đại diện lãnh đạo cấp cao, giúp nhà đầu tư có thể hiểu được đầy đủ các hoạt động kinh doanh hiện tại của Công ty, cũng như định hướng phát triển trong tương lai.

 

Năm 2017, các thông tin cập nhật về kết quả hoạt động kinh doanh hàng quý tiếp tục được gửi tới tới từng Cổ đông, trong đó có phân tích, giải thích rõ những yếu tố tạo nên biến động doanh thu/ lợi nhuận trong kỳ, hoạt động cũng như thành tựu của từng bộ phận kinh doanh…v.v, giúp Cổ đông có nhận định chính xác và đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn. Những thông tin này đồng thời được gửi rộng rãi tới các cơ quan thông tấn, báo chí, đảm bảo các nhà đầu tư tiềm năng cá nhân hoặc tổ chức cũng nắm bắt được thông tin cập nhật nhất.

 

Trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.ssi.com.vn là một kênh truyền thông tin hiệu quả, trong đó Nhà đầu tư sẽ tìm thấy các thông tin được công bố ra công chúng, dữ liệu tài chính, tài liệu họp và những văn bản quan trọng như Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty, các báo cáo v.v… từ khi thành lập công ty tới nay, theo hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.

 

Báo cáo thường niên được xuất bản hàng năm, cung cấp cái nhìn toàn diện về chiến lược hoạt động của công ty, tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị cũng như các hoạt động phát triển bền vững. Báo cáo của SSI liên tục lọt top những Báo cáo thường niên tốt nhất trong cuộc bình chọn Báo cáo thường niên do HOSE tổ chức.

 

Bảo vệ quyền lợi cổ đông

Tại SSI, việc thực hiện các chính sách để bảo vệ quyền lợi Cổ đông cũng như đảm bảo sự bình đẳng giữa các Cổ đông luôn được công ty chú trọng hàng đầu.

 

Để tạo điều kiện cho Cổ đông được cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin quan trọng, ảnh hưởng tới quyết định đầu tư, trong những năm vừa qua SSI luôn nỗ lực đa dạng hóa các kênh cung cấp thông tin như website, email, các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị, báo cáo thường niên v.v... Đặc biệt, từ năm 2016, SSI là một trong số những công ty niêm yết đầu tiên tham gia cam kết với Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin song song tiếng Việt - tiếng Anh trên Cổng Thông tin Điện tử của Sở, đảm bảo sự bình đẳng về mặt tiếp cận thông tin doanh nghiệp giữa các Cổ đông trong và ngoài nước.

 

Các quyền khác của Cổ đông như quyền được tham gia, bỏ phiếu tại ĐHĐCĐ, bầu chọn & bãi nhiệm thành viên HĐQT, chính sách biểu quyết vắng mặt của Cổ đông đều được đảm bảo. Điều lệ & quy chế quản trị công ty có những quy định rõ về việc ứng xử bình đẳng với các Cổ đông, không có ưu đãi cho một đối tượng Cổ đông nào, việc biểu quyết được thực hiện theo số lượng cổ phiếu sỡ hữu.

 

Trong những năm vừa qua, SSI luôn duy trì một mức chi trả cổ tức đều đặn 10% với mong muốn đảm bảo nguồn thu nhập định kỳ và ổn định cho Cổ đông.

 

Chủ động tham gia kết nối với cộng đồng đầu tư

Năm 2017, Công ty tiếp tục đón tiếp nhiều chuyên gia phân tích, chuyên gia quản lý danh mục đầu tư từ một số quỹ đầu tư trong nước và nước ngoài có trụ sở tại Nhật Bản, Mỹ, Hongkong, Singapore v.v…, đến tham quan, gặp gỡ đại diện ban lãnh đạo và trao đổi, tìm hiểu về chiến lược phát triển, các nghiệp vụ kinh doanh, hoạt động đầu tư cũng như những thông tin kinh tế - tài chính chuyên sâu khác.

 

Bên cạnh đó, đại diện lãnh đại Công ty cũng chủ động tham dự nhiều hội thảo, gặp gỡ, chia sẻ thông tin phân tích & góc nhìn về tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như giới thiệu hoạt động của Công ty tới cộng đồng nhà đầu tư nước ngoài.

 

Các sự kiện SSI tham dự năm 2017: