Thông tin cổ phiếu & Hoạt động quan hệ nhà đầu tư

 

HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ TRONG NĂM 2016

 

Năm 2016, SSI tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động quan hệ cổ đông và nhà đầu tư theo mục tiêu “tối đa hóa lợi ích cổ đông”. Thông qua nhiều hoạt động nhằm tăng cường tính minh bạch, bảo vệ quyền lợi và đảm bảo sự bình đẳng giữa các nhóm cổ đông cũng như chủ động chia sẻ thông tin, tham gia kết nối với cộng đồng đầu tư, Công ty đã nhận được sự tin tưởng từ các cổ đông hiện hữu, tiếp cận thêm nhiều nhà đầu tư tiềm năng, góp phần tạo nên thương hiệu SSI tại các thị trường Việt nam và trong khu vực.

 

Minh bạch hóa thông tin

Để đảm bảo tính minh bạch trong việc công bố thông tin tới nhà đầu tư, SSI đã xây dựng một quy trình công bố thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời mọi vấn đề quan trọng và những vấn đề có ảnh hưởng đến giá cổ phiếu cũng như quyết định của nhà đầu tư - tuân thủ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

 

Năm 2016, SSI tiếp tục chủ động cập nhật thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh hàng quý tới nhà đầu tư, trong đó có giải thích rõ những yếu tố tạo nên biến động doanh thu/ lợi nhuận trong kỳ, hoạt động cũng như thành tựu của từng bộ phận kinh doanh…vv, giúp Nhà Đầu tư có nhận định chính xác và đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn. Những thông tin này cũng được gửi rộng rãi tới các cơ quan thông tấn, báo chí, đảm bảo các nhà đầu tư tiềm năng cá nhân hoặc tổ chức cũng nắm bắt được thông tin cập nhật nhất. Bên cạnh đó, bộ phận Quan hệ Nhà Đầu tư luôn tích cực tiếp nhận và phản hồi kịp thời các thắc mắc, yêu cầu của cổ đông qua các kênh: điện thoại, email, hay sắp xếp gặp mặt trực tiếp.

 

Trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.ssi.com.vn là một kênh truyền thông tin hiệu quả, được cập nhật đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động của Công ty, trong đó Nhà đầu tư sẽ tìm thấy các thông tin được công bố ra công chúng, dữ liệu tài chính, tài liệu họp và những văn bản quan trọng như Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty, các báo cáo v.v… từ khi thành lập công ty tới nay, theo hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.

 

Báo cáo thường niên được xuất bản hàng năm, cung cấp cái nhìn toàn diện về chiến lược hoạt động của công ty, tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị cũng như các hoạt động phát triển bền vững. Báo cáo của SSI liên tục lọt top những Báo cáo thường niên tốt nhất trong cuộc bình chọn Báo cáo thường niên do HOSE tổ chức.

 

Bảo vệ quyền lợi cổ đông

Tại SSI, việc thực hiện các chính sách để bảo vệ quyền lợi cổ đông cũng như đảm bảo sự bình đẳng giữa các cổ đông luôn được công ty chú trọng hàng đầu.

 

Để tạo điều kiện cho cổ đông được cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin quan trọng, ảnh hưởng tới quyết định đầu tư, trong những năm vừa qua SSI luôn nỗ lực đa dạng hóa các kênh cung cấp thông tin như website, email, các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị, báo cáo thường niên v.v... Đặc biệt trong năm 2016, SSI là một trong số những công ty niêm yết đầu tiên tham gia cam kết với Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin bằng tiếng Anh trên Cổng Thông tin Điện tử của Sở, đảm bảo sự bình đẳng về mặt tiếp cận thông tin doanh nghiệp giữa các cổ đông trong và ngoài nước.

 

Đối với quyền được tham gia, bỏ phiếu tại Đại hội Cổ đông, bầu chọn & bãi nhiệm thành viên HĐQT: cổ đông SSI luôn được thông báo rõ ràng về quy chế họp và quy trình biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên. Hơn nữa, các tài liệu họp đều đã được công bố trước thời gian họp để cổ đông có thời gian nghiên cứu kỹ các vấn đề để ra quyết định đúng. Ngoài ra, chính sách biểu quyết vắng mặt cũng được áp dụng.

 

Điều lệ & quy chế quản trị công ty có những quy định rõ về việc ứng xử bình đẳng với các cổ đông, không có ưu đãi cho một đối tượng cổ đông nào, việc biểu quyết được thực hiện theo số lượng cổ phiếu sỡ hữu.

 

Trong những năm vừa qua SSI luôn duy trì một mức chi trả cổ tức đều đặn 10% với mong muốn đảm bảo nguồn thu nhập định kỳ và ổn định cho cổ đông.

 

Chủ động tham gia kết nối với cộng đồng đầu tư

Không chỉ tích cực trong các hoạt động minh bạch hóa thông tin & bảo vệ lợi ích cổ đông, trong năm vừa qua, SSI đã tích cực tham gia vào nhiều hoạt động kết nối với cộng đồng nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư tổ chức.

 

Năm 2016, Công ty tiếp tục đón tiếp nhiều chuyên gia phân tích, chuyên gia quản lý danh mục đầu tư từ một số quỹ đầu tư nước ngoài có trụ sở tại Nhật Bản, Mỹ, Hongkong, Singapore vv…, đến tham quan, gặp gỡ đại diện ban lãnh đạo và trao đổi, tìm hiểu về chiến lược phát triển, các nghiệp vụ kinh doanh, hoạt động đầu tư cũng như những thông tin kinh tế - tài chính chuyên sâu khác.

 

Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo công ty cũng chủ động tham dự một số hội thảo gặp gỡ nhà đầu tư trong và ngoài nước như: Hội nghị Công ty chứng khoán các nước ASEAN do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10.2016; Diễn đàn đầu tư do Daiwa tổ chức tại Hongkong vào tháng 11.2016.

 

Năm 2017, ngoài việc tiếp tục các hoạt động tăng cường tính minh bạch trong việc công bố thông tin, bảo vệ quyền lợi cổ đông, SSI sẽ chú trọng tới những hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư khác như sau:

- Cải tiến các ấn phẩm, tài liệu giới thiệu Công ty nhằm truyền tải một cách chuyên nghiệp nhất những hình ảnh, câu chuyện về SSI tới Cổ đông và Nhà đầu tư tiềm năng;

- Tích cực tham gia các hội thảo về đầu tư, tổ chức roadshow tại nước ngoài để giới thiệu về cổ phiếu SSI;

- Tìm kiếm và đẩy mạnh các cơ hội kết nối với Nhà đầu tư Tổ chức tại một số thị trường tài chính trọng tâm như: Anh, Mỹ, Singapore, Hongkong, Nhật Bản, Hàn Quốc;

- Chủ động phối hợp và cung cấp thông tin tới các chuyên viên phân tích thị trường nhằm tăng số lượng các báo cáo phân tích viết về SSI trong năm 2017.

 

Trang trước