Hoạt động quản trị rủi ro

 

RỦI RO THỊ TRƯỜNG

 

Các hoạt động kinh doanh chính của SSI liên quan đến rủi ro thị trường là các hoạt động đầu tư trái phiếu, cổ phiếu, đầu tư tiền gửi, cho vay ký quỹ, và sản phẩm chứng khoán phái sinh sẽ được chính thức đưa vào giao dịch trong năm 2017.

 

Doanh thu từ các hoạt động này bị ảnh hưởng bởi những biến động về lãi suất, giá cổ phiếu, chỉ số phái sinh, có thể do tình hình thị trường, có thể do những thay đổi về chính sách tiền tệ, chính sách vĩ mô của chính phủ Việt Nam hoặc của các nước liên quan khác, có thể do những biến động về địa chính trị như tình hình bất ổn trên Biển Đông, cũng như những quy định pháp lý khác. Khi lãi suất và giá cổ phiếu biến động ngoài dự kiến, có thể dẫn tới rủi ro giảm sút doanh thu, lợi nhuận của công ty.

 

Để giảm thiểu các rủi ro này, SSI đảm bảo duy trì công tác QTRR mang tính chuyên sâu và tách bạch theo từng loại rủi ro và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ phận liên quan với Bộ phận QTRR từ việc theo dõi, đánh giá, nhận định, dự báo thị trường, chiến lược đầu tư, đến hệ thống hạn mức, chiến lược phân tán rủi ro, cảnh báo và quy trình xử lý.

 

Nghiệp vụ Đầu tư Tiền gửi/ Kỳ phiếu/ Trái phiếu/Cho vay Ký quỹ

Trong nhiều năm qua, Khối Nguồn vốn và Kinh doanh Tài chính tích cực đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, quản lý trạng thái tiền mặt thường xuyên ở quy mô lớn, năm 2016 còn ở mức cao hơn những năm trước với vốn chủ sở hữu hơn 7.152 tỷ VNĐ, tổng tài sản lên tới 13.228 tỷ VNĐ, trạng thái tiền mặt trung bình 5.000 tỷ VNĐ, bao gồm hơn 1.200 tỷ VNĐ của nhà đầu tư. Ngoài ra, hoạt động đầu tư kinh doanh Trái phiếu Chính phủ cũng được đặc biệt chú trọng trong năm 2016 với quy mô bình quân 2.000 nghìn tỷ VNĐ. Dòng tiền ra vào, tăng giảm do hoạt động thanh toán, vay/trả của khách hàng và giải ngân đầu tư diễn ra thường xuyên hàng ngày không giới hạn trong một khung thời hạn nào. Điều đó dẫn tới việc SSI phải cân đối nguồn vốn ngắn – dài hạn và lãi suất ở các kỳ hạn tương ứng sao cho tối ưu hóa lợi nhuận và phù hợp với dự đoán về xu thế lãi suất. Biến động lãi suất trong năm 2016 không lớn nhưng Khối Nguồn vốn và Kinh doanh Tài chính SSI vẫn tối ưu hóa được hoạt động kinh doanh lãi suất, đóng góp nguồn doanh thu đáng kể cho Công ty mà vẫn bảo đảm tuyệt đối an toàn.

 

Nhằm dự đoán trước các rủi ro biến động giá cổ phiếu ảnh hưởng đến hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, Công ty thực hiện các đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô, các vấn đề địa chính trị có thể ảnh hưởng tới thị trường hay ảnh hưởng tới các nhóm ngành cụ thể một cách định kỳ hoặc đột xuất khi xảy ra các sự kiện, để từ đó có những điều chỉnh phù hợp trong hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.

 

Nghiệp vụ Đầu tư Cổ phiếu

Danh mục đầu tư cổ phiếu chịu tác động trực tiếp từ những yếu tố nội tại của nền kinh tế cũng như các biến động quốc tế, các biến động ngoài dự kiến của các yếu tố vĩ mô có thể khiến giá cổ phiếu sụt giảm và ảnh hưởng tiêu cực tới kết quả kinh doanh của công ty chứng khoán. Tuy nhiên, năm 2016, SSI đã tận dụng tốt các cơ hội của thị trường để thanh hoán và đầu tư vào những công ty thuộc những ngành cơ bản và thiết yếu của nền kinh tế, ít chịu ảnh hưởng bởi những biến động của thị trường, có tiềm năng phát triển ổn định. SSI vẫn kiên định đi theo chiến lược chủ yếu đầu tư dài hạn, tránh những rủi ro của hoạt động đầu cơ ngắn hạn, trong đó tăng cường hoạt động đồng hành cùng các công ty liên kết, hỗ trợ các công ty huy động vốn tối đa để tạo tiềm lực tài chính vững chắc cho mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao giá trị cốt lõi của cổ phiếu, duy trì mức giá cổ phiếu trên đà tăng trưởng tốt.

 

Nghiệp vụ Chứng khoán Phái sinh

Để chuẩn bị cho sự ra đời của TTCK Phái sinh, SSI đã tham gia tích cực vào quá trình cùng các cơ quan chức năng hoàn thiện khung pháp lý cho sản phẩm. Đồng thời, SSI cũng thành lập đội dự án chuyên trách về sản phẩm phái sinh để tiến hành nghiên cứu sản phẩm, xây dựng hệ thống giao dịch và hệ thống QTRR của công ty.

 

SSI đã triển khai hoạt động đào tạo nội bộ liên tục cho Nhân viên. Bên cạnh đó Công ty cũng tổ chức cho Nhân viên tham gia các lớp học của UBCK về Chứng khoán Phái sinh để Nhân viên có thể hiểu rõ sản phẩm cũng như rủi ro của sản phẩm nhằm giúp họ có thể tư vấn tốt nhất cho Khách hàng cũng như giảm thiểu rủi ro cho Khách hàng và cho cả Công ty.

 

Bộ phận QTRR đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng quy trình QTRR cho sản phẩm phái sinh để chủ động trong việc xác định, đo lường, đánh giá, phòng ngừa và xử lý rủi ro khi thị trường phái sinh chính thức đi vào hoạt động.

 

 

Trang trước

Tiếp