THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

Năm 2018, Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) SSI tiếp tục duy trì hoạt động tốt theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty. 


HĐQT gồm 06 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập: ông Ngô Văn Điểm và ông Bùi Quang Nghiêm. Cơ cấu HĐQT được cân đối và phù hợp giữa các thành viên có kinh nghiệm, được đào tạo bài bản và hiểu biết về quản trị, pháp luật, tài chính và chứng khoán cũng như vai trò của các thành viên đó (thành viên điều hành, thành viên không điều hành và thành viên độc lập), trong đó có 1/3 số thành viên HĐQT là thành viên HĐQT độc lập và không điều hành để bảo đảm tính độc lập, khách quan trong hoạt động của HĐQT. 


Các thành viên HĐQT vẫn duy trì hoạt động trong nhiệm kỳ và không có sự kiện bất thường dẫn đến thay đổi thành viên trong năm 2018. Ngoài ra, 04 trong số 06 thành viên HĐQT đã hoàn thành khóa đào tạo về quản trị công ty đã được UBCKNN cấp chứng chỉ theo quy định.

 

 

Ông Nguyễn Duy Hưng

 

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

 

Ông Hưng là người sáng lập Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI. Ông đồng thời cũng là người sáng lập và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN – HOSE) - Công ty dẫn đầu trong lĩnh vực Nông nghiệp và Thực phẩm đóng gói chất lượng cao.

 

 

Ông Nguyễn Hồng Nam


Thành Viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc; Người được ủy quyền công bố thông tin. 


Ông Nam là nhà quản lý doanh nghiệp thành công trong nhiều lĩnh vực kinh doanh. Ông Nam có bằng Thạc sĩ Khoa học tại Trường Đại học Bách khoa Lugansk – Ukraina.

 

 

Ông Ngô Văn Điểm


Thành Viên HĐQT


Ông Điểm có kinh nghiệm nhiều năm làm việc trong lĩnh vực đầu tư trong nước và nước ngoài, cải cách doanh nghiệp nhà nước, phát triển khu công nghiệp và hội nhập kinh tế ở các chức vụ trung, cao cấp trong các cơ quan của Chính phủ. 
Ông Điểm tốt nghiệp Đại học tổng hợp Leipzig và là tiến sĩ kinh tế Đại học Martin Luther University Halle tại Đức.

 

 

Ông Bùi Quang Nghiêm


Thành Viên HĐQT


Ông Nghiêm hiện nay là Giám Đốc Công ty Luật Hợp danh Nghiêm & Chính, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. HCM. Ông Nghiêm tốt nghiệp trường Đại học Martin Luther Halle tại Đức.

 

 

Ông Nguyễn Duy Khánh


Thành Viên HĐQT 


Ông Khánh tốt nghiệp Cử nhân Tài chính, Đại học The George Washington, Hoa Kỳ. 


Ông Khánh đã có thời gian cùng làm việc với SSI trong giai đoạn triển khai dự án Chuyển đổi do McKinsey tư vấn (năm 2010). Ông cũng là người giúp sáng lập SSI International Corp. và có đóng góp nhiều vào những thành công của SSI International Corp. Ông đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN – HOSE).

 

 

Ông Hironori Oka


Thành Viên HĐQT


Ông Hironori Oka đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán với nhiều vị trí tại các quốc gia như Nhật Bản, Hồng Kông, Mỹ, Singapore và Đài Loan. Ông từng giữ nhiều vị trí cao cấp tại Tập đoàn Daiwa và bắt đầu đảm nhiệm các nhiệm vụ, trọng trách là người đứng đầu từ năm 1994. Hiện nay, ông Oka giữ vị trí Giám Đốc điều hành và Trưởng khu vực Châu Á & Châu Đại Dương kiêm Chủ tịch, Tổng Giám Đốc Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited.

 

Danh sách thành viên HĐQT cùng tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết trong Công ty: 

 

 

 

VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
HĐQT luôn xác định vai trò lãnh đạo, định hướng, chỉ đạo, quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. 
 
HĐQT hoạt động bằng cách ban hành nghị quyết và chỉ đạo Ban Lãnh Đạo thực hiện nghị quyết. Chính sách quản trị của Công ty được thể hiện thông qua việc tuân thủ Pháp luật, Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty, và bằng các nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT. Những tài liệu này được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty, được công bố thông tin theo quy định.
 
Khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, HĐQT phải tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Quy chế Quản trị Công ty. Trong trường hợp quyết định do HĐQT thông qua trái với quy định của Pháp luật hoặc Điều lệ Công ty, gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên tán thành thông qua quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết nói trên được miễn trừ trách nhiệm.
 
Năm 2018, HĐQT đã duy trì hoạt động theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty. Bên cạnh đó, HĐQT đã có những nỗ lực để hoàn thiện năng lực quản trị công ty tuân thủ quy định hiện hành và phù hợp với thông lệ của khu vực cũng như trên thế giới. Cụ thể:
 
  HĐQT đảm bảo số lượng các cuộc họp HĐQT, số lượng thành viên triệu tập cuộc họp đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả, xác định vai trò của mỗi thành viên HĐQT, giữa thành viên HĐQT độc lập và thành viên HĐQT điều hành để bảo đảm lợi ích theo pháp luật cho các Cổ đông. 
  HĐQT thông qua các Nghị quyết phù hợp với tầm nhìn của Công ty và chiến lược kinh doanh trong từng giai đoạn, đảm bảo lợi ích cho Khách hàng, Cổ đông và quyền lợi của Người lao động, tôn trọng Đối tác, chung tay xây dựng cộng đồng doanh nghiệp vững mạnh, từ đó đóng góp giá trị cho xã hội, từng bước hoàn thành sứ mệnh của Công ty.
  HĐQT giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, đánh giá hiệu quả của việc thực hiện các nghị quyết của Công ty; thường xuyên rà soát các chính sách, quy định của Công ty và kịp thời điều chỉnh để phù hợp với tình hình hoặc yêu cầu mới.
  HĐQT đưa ra định hướng, chỉ đạo và giám sát thường xuyên đối với hoạt động của Ban Lãnh Đạo cũng như các bộ phận hỗ trợ Ban Lãnh Đạo, bảo đảm sự điều hành phù hợp với các quy định và chính sách của Công ty.
 
Trong năm 2018, HĐQT đã tiến hành 06 cuộc họp, bao gồm 03 cuộc họp trực tiếp và 03 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản (cuộc họp trực tiếp ngày 18/12/2018 tổng kết quản trị Công ty nhưng không ra nghị quyết). Tất cả các cuộc họp HĐQT đều được 100% thành viên HĐQT tham gia, thảo luận và đưa ra ý kiến biểu quyết về từng vấn đề.
 
Nội dung các Nghị quyết được HĐQT thông qua cụ thể như sau:

 

 

Trang sau