Triển vọng kinh tế 2017
Thị trường chứng khoán 2017

 

Theo nhận định của Bộ phận Phân tích và Tư vấn đầu tư SSI, các xu hướng chính của TTCK Việt Nam trong năm 2017 bao gồm:

 

Hoạt động cổ phần hóa và thoái vốn của các Doanh nghiệp Nhà nước tiếp tục diễn ra mạnh mẽ: Đây tiếp tục sẽ tạo ra các cơ hội đầu tư cũng như làm thay đổi diện mạo của TTCK Việt Nam. Riêng trong năm 2017, chúng tôi ước tính nhóm 30 cổ phiếu có mức vốn hóa lớn nhất thị trường sẽ có sự thay đổi rõ rệt, với một nửa được thay thế bằng các cổ phiếu mới niêm yết. Các ngành tiêu dùng, công nghiệp và năng lượng sẽ có mức vốn hóa gia tăng và chỉ số VN30 sẽ mang tính đại diện cao hơn. Với việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 58/2016 trong đó nêu rõ chi tiết danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 – 2020, trong đó nhiều doanh nghiệp thuộc diện Nhà nước không cần chi phối, sẽ tạo ra nhiều cơ hội đầu tư trong các năm tiếp theo.

 

Quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng: hoạt động tái cấu trúc hệ thống ngân hàng được kỳ vọng sẽ khởi sắc hơn trong năm 2017. Tuy nhiên, các ngân hàng vẫn tiếp tục phải đối diện với nhiều rủi ro, và chỉ khi có các diễn biến tích cực từ hoạt động mua bán sáp nhập, tăng vốn hoặc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài mới có thể tạo được tâm lý tích cực đối với nhà đầu tư.   

 

Ảnh hưởng từ các yếu tố từ bên ngoài: Bên cạnh việc FED tăng lãi suất, sự lên ngôi của chủ nghĩa bảo hộ, sự yếu đi của đồng CNY (Nhân Dân Tệ), chúng tôi cho rằng Việt Nam vẫn tiếp tục là một thị trường cận biên đầy hứa hẹn, với những tiến triển đáng ghi nhận trong việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và quy mô thị trường. Nhiều khả năng vào giữa năm 2017 tỷ trọng của Việt Nam trong chỉ số MSCI Frontier sẽ tiếp tục gia tăng sau khi 3 nước có tỷ trọng lớn rời khỏi rổ chỉ số (Argentina, Pakistan: nâng hạng; Nigeria: bị loại) và đây sẽ là một yếu tố tích cực cho thị trường nói chung.

 

Triển vọng giá của các hàng hóa cơ bản:  Chúng tôi cho rằng xu hướng tăng giá của các hàng hóa cơ bản (dầu thô, than đá…) sẽ là yếu tố hỗ trợ cho chính sách tài khóa và nhóm ngành năng lượng và hàng hóa cơ bản. Ở chiều ngược lại, giá đầu vào tăng sẽ có ảnh hưởng xấu tới triển vọng của ngành tiêu dùng và công nghiệp, do biên lợi nhuận bị thu hẹp. 

 

Trang trước