Để đạt được mục tiêu trung – dài hạn, các nhóm giải pháp cho từng mảng kinh doanh đã được xác lập cụ thể dựa trên tầm nhìn chiến lược và tập trung vào các yếu tố tạo nên sự phát triển bền vững cho Công ty: chất lượng sản phẩm dịch vụ, phát triển nguồn nhân lực và phát triển hệ thống. Khách hàng luôn là trọng tâm trong mọi hoạt động.


Kế hoạch hành động 2020 đối với từng mảng kinh doanh được trình bày như dưới đây. 

 

DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

 

Phân loại khách hàng hiện hữu hiệu quả


SSI tập trung phân loại khách hàng dựa trên nhu cầu đầu tư, đặc tính đầu tư v.v…, từ đó cung cấp sản phẩm theo nhu cầu. Bên cạnh đó, Công ty tận dụng và khai thác hiệu quả tập khách hàng hiện hữu, bổ sung nhiều sản phẩm mới để đủ khả năng xây dựng danh mục phù hợp với khẩu vị đầu tư của nhiều nhóm khách hàng. 

 

Chú trọng chất lượng đội ngũ và bước đầu xây dựng Tư vấn tài chính


SSI đánh giá lại nhân sự, không phát triển đại trà nhân sự mới, tiến hành phân loại và rà soát nhân sự hiện hữu theo hướng tập trung vào chất lượng; đánh giá định kỳ để loại bỏ nhân sự không phù hợp đồng thời giữ nhân sự tốt và có chính sách đãi ngộ hợp lý đối với những nhân sự đóng góp tích cực.   

 

Hoàn thiện hệ thống đào tạo nội bộ


Công ty tiếp tục hoàn thiện và bổ sung nội dung các chương trình đào tạo nội bộ theo lộ trình xây dựng đội ngũ “tư vấn đầu tư” trở thành “tư vấn tài chính”. Các nội dung sẽ bao gồm các khía cạnh từ định hướng phát triển, đào tạo về sản phẩm tài chính, quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng, đào tạo về chuyên môn các phương pháp đầu tư, quy trình đầu tư, phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, xây dựng và duy trì mối quan hệ, marketing v.v…giúp đội ngũ có thể phát triển toàn diện các kiến thức và kỹ năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong bối cảnh mới. 

 

Hoàn thiện hệ thống KPI và bổ sung chính sách phù hợp với định hướng mới


Xây dựng bổ sung hệ thống KPI (chỉ số đo lường hiệu quả công việc), phân loại nhân sự theo định hướng mới cũng là một kế hoạch sẽ được triển khai trong năm 2020. Đồng thời, chính sách phục vụ cho chiến lược xây dựng đội ngũ cũng sẽ được sửa đổi trong năm để phù hợp với định hướng mới. 

 

Tập trung phát triển các sản phẩm tài chính và sản phẩm công nghệ


Bên cạnh việc phát triển đa dạng các sản phẩm tài chính, đặc biệt là sản phẩm trái phiếu để thu hút nhóm khách hàng có tiền gửi ngân hàng, SSI tiếp tục đầu tư mạnh cho các sản phẩm công nghệ bao gồm các nhóm sản phẩm công nghệ dành cho khách hàng trẻ, nhà đầu tư giao dịch thường xuyên, sản phẩm công nghệ nội bộ trong việc phân loại khách hàng, theo dõi và đánh giá hiệu quả công việc.

 

 

DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC 


Trước dự báo có nhiều khó khăn trong năm 2020 cả về chủ quan và khách quan, đối với mảng Dịch vụ Chứng khoán Khách hàng Tổ chức, năm 2020 được SSI xác định là năm bản lề để xây dựng và củng cố đội ngũ, sản phẩm, dịch vụ cũng như hệ thống để chuẩn bị cho những bước tiến tăng tốc mạnh mẽ hơn cho những năm sau.


Do đó, cụ thể về khách hàng, SSI tập trung củng cố các thị trường truyền thống, phát triển thêm khách hàng mới ở các thị trường này, đặc biệt nhóm khách hàng có dòng tiền mới vào Việt Nam. Tìm kiếm các đối tác phù hợp và xứng tầm ở các thị trường trọng điểm như Mỹ, Châu Âu. Việc phát triển thêm các thị trường mới sẽ được triển khai nếu có cơ hội. 


Về sản phẩm, đầu tư chiều sâu vào bộ sản phẩm, dịch vụ toàn diện, đồng thời cá biệt hóa cho từng đối tượng khách hàng. Đảm bảo ổn định tần suất và chất lượng cung cấp sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng.


Về nhân sự, tuyển thêm một số nhân sự phát triển khách hàng tổ chức chất lượng, phù hợp với tiêu chí phát triển của Công ty.  


Về hệ thống, nhanh chóng hoàn thành và đưa vào sử dụng hiệu quả hệ thống OMS mới phục vụ Khách hàng Tổ chức. 

 

DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ 


Năm 2020, Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư SSI sẽ chuyên môn hóa đội ngũ để nâng cao chất lượng dịch vụ, tập trung vào mảng công việc tư vấn như sau:


Mảng Thị trường Vốn: dự đoán và tìm kiếm cơ hội trên thị trường vốn, tập trung vào các hoạt động tư vấn chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng, tư vấn huy động vốn thông qua phát hành riêng lẻ niêm yết, chào bán cho các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa v.v…


Mảng Thị trường Nợ: Dự đoán tiềm năng và cập nhật thông tin thị trường, tìm kiếm cơ hội tư vấn huy động vốn trên thị trường nợ cho khách hàng thông qua phát hành trái phiếu, tư vấn các khoản vay hợp vốn phù hợp với nhu cầu của khách hàng. 

 

NGUỒN VỐN VÀ KINH DOANH TÀI CHÍNH

 

Duy trì tốc độ tăng trưởng tổng tài sản, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động


Tăng trưởng tổng tài sản là mục tiêu đầu tiên của Nguồn vốn và Kinh doanh Tài chính SSI, nhằm duy trì lợi thế công ty chứng khoán có tiềm lực tài chính mạnh nhất và có tổng tài sản lớn nhất trên thị trường. Để nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng nhu cầu về vốn với chi phí hợp lý nhất, SSI sẽ tiếp tục đẩy mạnh mở rộng quan hệ tín dụng với các định chế trong và ngoài nước, tận dụng các cơ hội thị trường, tiếp cận các nguồn vốn giá rẻ. Bên cạnh đó, tăng cường giám sát và quản lý nguồn vốn, quản trị rủi ro về kì hạn và chất lượng các tài sản đầu tư cũng được ưu tiên nhằm đảm bảo an toàn thanh khoản và hiệu quả tài chính trong hoạt động kinh doanh của Khối.

 

Đẩy mạnh sản phẩm tài chính mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng


Tiếp tục thành công của sản phẩm S-Bond của năm 2019, cùng với định hướng phát triển mảng quản lý tài sản cao cấp (Private Wealth Management) và lợi thế của Công ty chứng khoán đứng số 1 về thị phần môi giới, bộ phận Sản phẩm Cấu trúc SSI sẽ phối hợp cùng các bộ phận liên quan thiết kế các gói sản phẩm tài chính một cách đa dạng đáp ứng nhằm phục vụ cả mục đ

ích đầu tư và phòng ngừa rủi ro tài chính của khách hàng. 

 

ĐẦU TƯ

 

Đối với mảng đầu tư cổ phiếu, SSI tiếp tục đẩy mạnh thoái vốn ở các khoản đầu tư đã đạt mức lợi nhuận kỳ vọng và không nằm trong chiến lược đầu tư của công ty. Công ty giải ngân trên cơ sở bám sát diễn biến thị trường, phụ thuộc vào các tín hiệu kinh tế vĩ mô từng giai đoạn trong nước và thế giới (các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương, rủi ro khủng hoảng, lạm phát, thiên tai, dịch bệnh). Trong các giai đoạn thị trường có biến động mạnh, tỷ trọng danh mục đầu tư ngắn hạn sẽ được sử dụng linh hoạt nhằm nắm bắt các cơ hội, tối đa hoá lợi nhuận, giảm thiểu chi phí vốn cho Công ty. 


Trong việc lựa chọn cổ phiếu, SSI tập trung vào các nhóm cổ phiếu có vốn hóa trung bình - lớn, thanh khoản cao, mô hình quản trị công ty tốt và có tăng trưởng bền vững, tập trung ở các nhóm ngành như Hàng không, Sản xuất, Bán lẻ, Viễn Thông. Việc phân bổ tỷ trọng giữa từng cổ phiếu phụ thuộc vào định giá doanh nghiệp từng thời điểm, độ thanh khoản của cổ phiếu cũng như tình hình hoạt động và triển vọng của mỗi ngành từng giai đoạn.


Ngoài ra, Đầu tư SSI cũng tích cực kết hợp với các Bộ phận nội khối, cũng như các khối khác trong Công ty để có thể tối ưu hóa lợi nhuận, hạn chế rủi ro như: đầu tư cổ phiếu kết hợp cùng đầu tư chứng khoán phái sinh trong việc cấu trúc sản phẩm (hợp đồng tương lai, chứng quyền có bảo đảm v.v…), phối hợp với Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư và SSIAM trong việc tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới. 

 

Đối với đầu tư chứng khoán phái sinh, SSI sẽ tiếp tục triển khai nhiều mảng mới như ETF, chứng quyền, giao dịch định lượng v.v... Tập trung kết hợp với Công nghệ Thông tin SSI nhằm xây dựng hệ thống và chiến lược để tự động hóa các chiến lược giao dịch.
Với mảng chứng quyền, năm 2020, SSI tiếp tục phát hành các mã chứng quyền hấp dẫn và định giá hợp lý giúp nhà đầu tư có thể kiếm lời qua việc mua bán chứng quyền có bảo đảm. Công ty xác định vai trò là đơn vị cung cấp dịch vụ trong mảng sản phẩm này nên sẽ cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho Nhà đầu tư tiếp cận được sản phẩm qua việc định giá và làm tạo lập thị trường tốt.


Với mảng sản phẩm ETF, Khối Đầu tư cũng tham gia làm thành viên thành lập Quỹ, giúp phục vụ được khách hàng SSI một cách tốt nhất và tối ưu hóa được danh mục kho cho ETF và chứng khoán cơ sở để phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền.

 

QUẢN LÝ QUỸ 


Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản phẩm mới


Năm 2020, SSIAM dự kiến sẽ thành lập và niêm yết 2 quỹ ETF là ETF SSIAM VNFIN LEAD và ETF SSIAM VN30, cũng như đóng quỹ đầu tư cổ phần tư nhân DAIWA-SSIAM III để bắt đầu đầu tư. Với một số quỹ khác đang trong giai đoạn chuẩn bị, SSIAM tiếp tục làm việc với các đối tác để xem xét khả năng triển khai các quỹ này.


Phát triển kênh phân phối


SSIAM hiểu rõ tầm quan trọng của kênh phân phối trong việc đưa sản phẩm tới khách hàng một cách hiệu quả. Hiện nay kênh phân phối sản phẩm chứng chỉ quỹ ở Việt Nam còn nhiều hạn chế do chỉ có một số rất ít các Ngân hàng Thương mại được cấp giấy phép phân phối chứng chỉ quỹ mở, trong khi đó tại nhiều quốc gia khác trên thế giới, ngân hàng thương mại là kênh phân phối chính. Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm các kênh phân phối khác có tiềm năng, kỳ vọng sẽ đưa sản phẩm đến nhà đầu tư tốt hơn.


Nâng cấp hệ thống giao dịch chứng chỉ quỹ và cải thiện quy trình, hệ thống vận hành khác trong công ty


Cuối năm 2018 SSIAM đã triển khai hệ thống giao dịch chứng chỉ quỹ mở SSIAM, theo đó nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua bán chứng chỉ quỹ cũng như theo dõi biến động giá trị tài khoản của mình. Năm 2020, Công ty tiếp tục nâng cấp hệ thống này để cung cấp thêm một số tiện ích cho nhà đầu tư.


Một số hệ thống vận hành khác cũng sẽ được cải thiện để tăng tự động hóa, từ đó giảm thiểu rủi ro vận hành cho lỗi tác nghiệp của nhân viên. Công ty cũng tiến hành rà soát các quy trình nghiệp vụ, chỉnh sửa nếu cần thiết, để đảm bảo mang lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.