RỦI RO THƯƠNG HIỆU

 

Trước hết là về mặt thống nhất về thông điệp và hình ảnh. SSI hiểu rằng, thương hiệu không chỉ đơn thuần là các hình ảnh, thông tin của Công ty trên các kênh truyền thông đại chúng và nội bộ, mà còn bao gồm chính các sản phẩm, dịch vụ, các tương tác dù là nhỏ nhất giữa đại diện hình ảnh SSI và Khách hàng, Vì thế, tại SSI, mỗi cá nhân, mỗi mắt xích trong tập thể lớn đều là một “đại sứ thương hiệu” để lan tỏa thương hiệu và thông điệp của mình đến Khách hàng và đại chúng. Để làm được điều này SSI luôn cố gắng để những thông điệp đều có sự thống nhất theo đúng chiến lược của Công ty, tầm nhìn “Chúng ta cùng thành công”, sứ mệnh “Kết nối vốn và Cơ hội đầu tư” cùng định hướng luôn xây dựng SSI là định chế tài chính minh bạch.

 

Thực tế cho thấy chỉ cần doanh nghiệp phải trải qua một sự kiện có liên quan đến danh tiếng của mình, điều đó sẽ ảnh hưởng trưc tiếp đến trung tâm hình ảnh, sự nhận thức của thương hiệu, và khi kết hợp với vòng tròn tin tức 24/7 của mạng xã hội sẽ đẩy các nhãn hiệu vào những hiệu ứng tiêu cực lâu dài trong cả nhận thức của xã hội và thị trường. Chính vì vậy mà SSI luôn xem việc minh bạch từ hoạt động kinh doanh đến công bố thông tin là tôn chỉ duy nhất về truyền thông để giảm thiểu tối đa rủi ro thương hiệu của mình ngay từ những ngày đầu thành lập.

 

Trong năm 2019, đã có đến hơn 77.000 lượt thảo luận trên mạng xã hội và trên các phương tiện truyền thông về SSI. Trong đó có hơn 618 tin/ bài liên quan đến thương hiệu SSI trên báo chí chính thống. Những con số này đã cho thấy được phần nào sự quan tâm của Khách hàng, Cổ đông và Nhà đầu tư đến với các hoạt động của SSI. Để có được niềm tin của Khách hàng, Cổ đông và Nhà đầu tư, minh bạch là điểm mấu chốt: thông tin tích cực hay tiêu cực đều được SSI xử lý thống nhất, để đưa đến những cái nhìn trung thực nhất. Khi có thông tin không chính xác về SSI được đưa ra công luận, SSI cũng luôn tuân theo tính minh bạch để xử lý: sẵn sàng đối thoại trực tiếp, đưa ra những thông tin xác thực và tin tưởng để giải quyết sự việc. Điều đó không chỉ thể hiện trách nhiệm mà còn là sự tôn trong giá trị đầu tư của các Cổ đông, Khách hàng.

 

Đặc biệt, SSI đã có quy trình cụ thể về việc đính chính thông tin sai lệch về SSI trên phương tiện truyền thông với quy định cụ thể mọi nhân viên SSI đều có trách nhiệm thông báo ngay khi có thông tin sai lệch. SSI cũng chú trọng trong việc đưa ra các kịch bản xử lý khủng hoảng, với tinh thần sẵn sàng hợp tác và chia sẻ thông tin, đối thoại với báo chí và cộng đồng.

 

Khi mà những tác động của mạng xã hội đến thương hiệu đang ngày càng mạnh mẽ, thay bằng việc thụ động ứng phó với các luồng thông tin, SSI cũng đã kết hợp với những đơn vị tư vấn hàng đầu để có thể lắng nghe được chi tiết nhất những bàn luận của Nhà đầu tư, của Khách hàng, không những chỉ về thương hiệu SSI, mà còn chung về TTCK. Các thông tin này giúp SSI luôn chủ động trong việc ứng phó với các thông tin sai lệch, và là nguồn thông tin quý giá để Công ty nhìn rõ các định hướng thông tin trên thị trường, nhằm giúp SSI tiếp tục đi tiếp con đường minh bạch hóa thị trường, là người tiên phong của thị trường.

 

Sự phát triển của công nghệ làm tăng cao rủi ro về danh tiếng thông qua việc con người có thể làm cho các tin tức phát tán nhanh hơn, dễ dàng, ít tốn kém hơn. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà một cuộc khủng hoảng về thương hiệu có thể bắt nguồn chỉ bằng một bài viết của một nhân sự trong Công ty hoặc chỉ bằng một video ngắn về một sản phẩm lỗi hay từ sự không hài lòng của một khách hàng quen về trải nghiệm dịch vụ khách hàng không tốt. SSI nhận thức được rằng các sự kiện liên quan đến hình ảnh thương hiệu thường đi cùng với rất ít hoặc không có các dự báo trước, vì vậy Công ty luôn cần phải chủ động và xem QTRR thương hiệu là một phần của chiến lược và kế hoạch QTRR để có thể đưa ra các phản hồi và kế hoạch cho những sự kiện phát sinh bất ngờ. SSI luôn chủ động tập trung xây dựng kế hoạch hoạt động rõ ràng, các quy trình, quy định, quy chế cụ thể là điều hết sức cần thiết.

 

Về kế hoạch truyền thông, hàng năm, SSI đều hoạch định rõ ràng để mọi thông tin cần thiết được truyền tải kịp thời và đầy đủ. Mọi tài liệu, thông điệp, phát ngôn từ phía SSI đều được lựa chọn kĩ càng, mang tính nhất quán cao. Về các quy định, quy chế, trong năm qua, SSI đã ban hành hàng loạt các văn bản khác nhau như: Quy định về báo cáo và công bố thông tin; Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin trên báo chí; Nguyên tắc quản trị sự cố truyền thông; Quy trình sử lý sự cố rò rỉ thông tin (Data leak); Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Tất cả những văn bản này góp phần không nhỏ vào việc định hướng, hướng dẫn người SSI xử lý đúng, tránh và giảm các tác động tiêu cực do sự cố thương hiệu xảy ra.

 

Bên cạnh việc lên được một hệ quy trình, quy chế hợp lý, việc tuyên truyền để toàn bộ thành viên nắm bắt, thấu hiểu, ghi nhớ và thực hiện theo quy định cũng được SSI triển khai song song. Thông qua hệ thống học tập trực tuyến (e-learning), SSI đã triển khai các khóa học như: Khóa học Quản trị Rủi ro & Kiểm soát Tuân thủ, bao gồm các nội dung về Đạo đức nghề nghiệp, Phòng chống rửa tiền, Phòng chống rủi ro gian lận; Khóa học đào tạo hội nhập về lịch sử hình thành, các tôn chỉ, mục đích, văn hóa của SSI; Khóa học Đào tạo thương hiệu SSI; Khóa học Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội và sắp tới cho năm 2020 là khóa đào tạo về trách nhiệm hình sự trong lĩnh vực chứng khoán. Đây là tiền đề để giúp cho bản thân mỗi người SSI đều nắm vững thông tin, từ đó có cách làm việc, hành xử phù hợp nhất trong mọi trường hợp, giảm thiểu rủi ro cho Công ty và cho chính bản thân.

 

QUẢN TRỊ RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC

 

SSI nhận định nhân sự là một trong những nguồn lực và tài sản quan trọng tạo ra các giá trị gia tăng, định hình sự phát triển của tổ chức. Rủi ro liên quan tới nguồn lực con người có ảnh hưởng lớn tới kết quả kinh doanh, lợi ích của doanh nghiệp.     

                                                                              

SSI hướng tới một hệ thống QTRR nguồn nhân lực toàn diện với các mục tiêu:

 

 

Các giải pháp quản trị rủi ro nguồn nhân lực

 

Thiết lập hệ thống danh mục những rủi ro có thể gặp phải trong hoạt động quản trị nhân sự giúp dễ dàng nhận diện, đánh giá, kiểm soát và có kịch bản xử lý, quản trị rủi ro phù hợp. 

 

 

Thiết lập các quy trình, công cụ và bộ Chỉ số Đo lường Hiệu quả Công việc (KPIs), Cam kết Chất lượng Dịch vụ (SLAs) nhằm hướng dẫn tác nghiệp, đo lường kết quả hoạt động và nhận diện các rủi ro đối với hoạt động vận hành hàng ngày liên quan tới từng nghiệp vụ: Tuyển dụng, Đào tạo, Điều chuyển, Bổ nhiệm.

 

Kiểm tra tính tuân thủ của các Bộ phận trong việc thực hiện các quy chế, quy định, quy trình làm việc đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Pháp luật và Nhà nước, chính sách của SSI.

 

Định kỳ hoặc đột xuất (theo yêu cầu hoặc thực tế công tác quản trị) đưa ra các cảnh báo và giải pháp quản trị, giảm thiểu rủi ro tài chính, rủi ro hoạt động dựa trên danh mục những rủi ro có thể gặp phải trong hoạt động quản trị nhân sự của SSI.

 

Xây dựng văn hóa QTRR trong doanh nghiệp thông qua các chương trình phổ biến quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy định tài chính, công nghệ thông tin; các chương trình đào tạo QTRR.

 

Năm 2019, nhiều chính sách, văn bản pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung và ban hành liên quan tới công tác quản lý nguồn nhân lực tại các Công ty Chứng khoán. Trong đó phải nhắc tới Bộ Luật Lao động và Luật Chứng khoán 2019 sửa đổi có nhiều nội dung tác động lớn và trực tiếp tới các doanh nghiệp như: Mở rộng phạm vi và đối tượng điều chỉnh của Bộ Luật Lao động sửa đổi, lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu hướng tới 62 tuổi đối với nam và 60 tuổi với nữ, tăng giờ làm thêm theo tháng, mở rộng quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, bổ sung nhiều hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động chứng khoán v.v...

 

Bên cạnh hệ thống các giải pháp QTRR hiện có nêu trên, năm 2019, SSI chủ động và kịp thời chuẩn bị, cập nhật, xây dựng và điều chỉnh hệ thống các chính sách, văn bản, thủ tục quản trị và vận hành nhằm đáp ứng các yêu cầu mới của nhà nước và pháp luật. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các chương trình đào tạo, phổ biến kiến thức cho Cán bộ, Nhân viên thông qua kênh đào tạo trực tuyến E-learning, nhằm đảm bảo các chính sách được áp dụng triệt để, nhất quán trong toàn bộ Công ty, tại tất cả các vị trí và công việc.

 

KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ RỦI RO 2020

 

Trong năm 2019, hệ thống QTRR SSI tiếp tục được bổ sung và cập nhật một số các chính sách, quy trình QTRR cho từng mảng rủi ro cụ thể. Bên cạnh đó, hệ thống giám sát và cảnh báo rủi ro cũng được nâng cao.

 

Trong năm 2020, hoạt động QTRR sẽ tiếp tục được nâng cao và hoàn thiện để phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế cũng như thực tế kinh doanh của SSI.

 

Với đội ngũ nhân sự, hệ thống mạng lưới chi nhánh, cũng như số lượng khách hàng lớn và liên tục gia tăng, cùng với đó là một loạt các hệ thống phần mềm giao dịch và phần mềm hỗ trợ, dự kiến trong năm 2020 Công ty sẽ tiếp tục đối mặt với các vấn đề liên quan đến rủi ro hoạt động, đặc biệt là từ nguyên nhân hệ thống, con người, và yếu tố bên ngoài như thiên tai, dịch bệnh.

 

Bên cạnh đó, vẫn tồn tại nhiều yếu tố rủi ro, biến động bất ngờ từ bên ngoài như từ các thảm họa tự nhiên, dịch bệnh, chiến tranh làm cho rủi ro thị trường tăng cao, và có thể dẫn tới những đợt biến động giá mạnh trên toàn thị trường, hoặc tại một số cổ phiếu hay nhóm ngành cụ thể. Từ việc rủi ro thị trường tăng cao sẽ dẫn tới rủi ro tín dụng liên quan đến hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, chứng khoán phái sinh, và chi phí phòng ngừa rủi ro cho sản phẩm chứng quyền có bảo đảm cũng sẽ tăng cao.

 

Với quy mô tổng tài sản ở mức trên 1 tỷ USD, được phân bổ cho một số hoạt động kinh doanh khác nhau một cách linh hoạt để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính, thì vẫn tiềm ẩn rủi ro thanh khoản.

 

Chính vì vậy, trọng tâm của năm 2020 là tiếp tục nâng cao hiệu quả của việc QTRR hoạt động, đặc biệt là xây dựng kế hoạch dự phòng trong các trường hợp xảy ra sự cố, thảm họa cùng với việc tiếp tục tiến hành các hoạt động đào tạo nâng cao văn hóa về phòng chống rủi ro cho toàn bộ nhân viên, với mục tiêu mỗi nhân viên như một nhà QTRR trong từng hoạt động của mình. Tiếp theo đó là tăng cường giám sát thị trường, đánh giá thường xuyên các rủi ro thị trường, rủi ro tập trung dư nợ liên quan đến hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ để có sự điều chỉnh kịp thời. Ngoài ra, thị trường phái sinh cũng được giám sát hàng ngày để kịp thời điều chỉnh và xử lý nếu có các yếu tố thị trường có thể gây ra mức biến động mạnh của các chỉ số phái sinh.


Bộ phận QTRR sẽ phối hợp với bộ phận đầu tư đưa ra ý kiến đánh giá và cảnh báo rủi ro cho các hoạt động đầu tư Giấy tờ có giá.

 

Bộ phận QTRR sẽ phối hợp với bộ phận kinh doanh chứng quyền tiến hành hoạt động phòng ngừa rủi ro cho hoạt động phát hành chứng quyền có bảo đảm cũng như giảm thiểu chi phí phòng ngừa rủi ro.

 

Hoạt động QTRR thanh khoản luôn được chú trọng để đảm bảo công ty không xảy ra rủi ro thanh khoản, cũng như nguồn lực tài chính được thực hiện điều phối và sử dụng một cách hiệu quả.

 

Khó khăn khi thực hiện hoạt động QTRR

 

Để thành công trong công tác QTRR cần sự chính xác và hiệu quả trong hoạt động nhận diện, đo lường, giám sát, cảnh báo và xử lý rủi ro. Bên cạnh đó, nhận thức của toàn bộ các cấp lãnh đạo cũng như nhân viên về tầm quan trọng của hoạt động QTRR, cùng với ý thức tham gia đóng góp vào công tác QTRR của toàn bộ nhân viên SSI cũng quan trọng không kém.

 

Do QTRR là một lĩnh vực đặc thù mới tại Việt Nam, và cũng là một lĩnh vực đang phát triển trên thế giới, nên còn tồn tại những vấn đề có thể có những cách nhìn đa chiều, nhanh chóng thay đổi trạng thái hoặc được cập nhật liên tục, một số mô hình đo lường rủi ro cũng còn có những điểm hạn chế, cũng như nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động QTRR của đa số người lao động còn thấp. Vì vậy, hoạt động 

 

QTRR sẽ gặp một số khó khăn như sau:

 

 Khi đo lường các rủi ro bằng phương pháp định lượng, chúng ta cần sử dụng các dữ liệu quá khứ. Tuy nhiên, hiện nay nguồn dữ liệu còn hạn chế (hoặc không có), nên hoạt động đo lường rủi ro bằng phương pháp định lượng gặp nhiều khó khăn, thiếu tính chính xác, hoặc có thể không thực hiện được. Bên cạnh đó, bản thân các mô hình đo lường rủi ro định lượng cũng có những hạn chế nhất định và/hoặc có nhiều cách thức đo lường khác nhau. Ví dụ như: Phương pháp VaR (value-at-risk) có thể giúp đo lường giá trị thiệt hại tối đa theo một độ tin cậy nhất định trong một khoảng thời gian cụ thể; tuy nhiên, khi rủi ro xảy nằm ngoài độ tin cậy đó thì giá trị này không xác định được và thường rất lớn. Ngoài ra, VaR cũng có nhiều cách đo lường khác nhau, tùy vào điệu kiện cụ thể, vì thế đòi hỏi người sử dụng phải áp dụng phương pháp đo lường thích hợp.

 

 Do nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động QTRR còn thấp nên hiệu quả đóng góp cho hoạt động QTRR từ toàn bộ nhân viên chưa cao, hoạt động QTRR chủ yếu được thực hiện bởi bộ phận QTRR và một phần từ các bộ phận kinh doanh trực tiếp phát sinh rủi ro.

 

 Các hệ thống phần mềm hỗ trợ đo lường rủi ro hiện nay đều rất đắt tiền, thường chỉ các ngân hàng hoặc tập đoàn tài chính lớn trên thế giới mới có đủ quy mô và chi phí để sử dụng một cách hiệu quả nên vẫn tồn tại một số tính toán bán thủ công.

 

 ​Tình hình thực tế thị trường, cũng như tình hình thế giới luôn tồn tại những yếu tố bất ngờ nằm ngoài khả năng dự đoán của con người có thể gây ra các tác động tiêu cực một cách bất ngờ như thiên tai, dịch bệnh.

 

Trang trước