Một số rủi ro tuân thủ đã được Công ty nhận diện và xây dựng biện pháp kiểm soát trong năm 2019 và tiếp tục thực hiện trong năm 2020 như sau:

 

 

Sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban, đưa ra các giải pháp đồng bộ, cũng như tăng tần suất kiểm soát đã góp phần nâng cao ý thức tuân thủ, hạn chế vi phạm, và năm 2019 không phát sinh sai sót trọng yếu.

 

RỦI RO PHÁP LÝ

 

Rủi ro pháp lý là rủi ro xảy ra cho Công ty xuất phát từ các nguyên nhân nội tại do ý thức tuân thủ pháp luật, kiến thức pháp luật, cách áp dụng luật của mỗi nhân viên và nguyên nhân từ bên ngoài do sự thay đổi các quy định pháp luật, sự kiện bất khả kháng trong quá trình hoạt động hàng ngày của Công ty. Đây là một rủi ro rất khó đo lường, tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, lợi ích tài chính và uy tín Công ty. Các rủi ro pháp lý mà mỗi công ty thường gặp chủ yếu liên quan đến vấn đề pháp luật, thủ tục hành chính, hợp đồng, tố tụng.

 

HĐQT và Ban lãnh đạo SSI đặc biệt coi trọng vấn đề này nên không chấp nhận bất cứ rủi ro pháp lý nào do việc cố tình vi phạm các quy định pháp lý gây ra. Vì vậy, Công ty đã thiết lập các biện pháp để nhận diện, phòng ngừa và hạn chế rủi ro pháp lý phát sinh như:

 

 Phổ biến, cập nhật các quy định pháp luật mới đến HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các cấp lãnh đạo và phòng ban có liên quan. Mở rộng hình thức phổ biến qua các kênh gửi thư, hệ thống nội bộ, đào tạo nội bộ. Các quy định được cập nhật không chỉ liên quan đến lĩnh vực chứng khoán, mà bao gồm các các lĩnh vực khác có ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của Công ty như các quy định chung về doanh nghiệp, thương mại, dân sự, cũng như các lĩnh vực chuyên môn kế toán, thuế, lao động v.v… Bộ phận Luật sẽ hỗ trợ các phòng ban trả lời các thắc mắc hoặc xin ý kiến từ các cơ quan có thẩm quyền, nhằm đảm bảo các quy định của pháp luật được hiểu và thực hiện đúng;

 

 Xây dựng quy chế, quy trình nội bộ đáp ứng yêu cầu hoạt động, tuân thủ và cập nhật quy định pháp luật, cụ thể hóa các công việc pháp lý thành các quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể, biên soạn các hợp đồng, văn bản mẫu đối với các dịch vụ thường xuyên cung cấp, cũng như các điều khoản mẫu bắt buộc tại các hợp đồng, thỏa thuận để việc sử dụng đáp ứng các chuẩn mực của Công ty; đảm bảo các quy chế, quy trình nội bộ, sản phẩm, đến các cam kết, hợp đồng… của Công ty trước khi được ban hành hoặc triển khai đều được kiểm tra và cho ý kiến từ Bộ phận Luật;

 

 SSI rất chú trọng việc xây dựng hệ thống, phòng ban chuyên môn về luật. Để đảm bảo hạn chế rủi ro phát sinh do thay đổi pháp luật hoặc tuân thủ, SSI tổ chức Bộ phận Luật với các Luật sư có chứng chỉ hành nghề cũng như sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật của tổ chức tư vấn pháp lý chuyên nghiệp trong trường hợp cần thiết;

 

 Luật chứng khoán mới đã được ban hành năm 2019 và có hiệu lực từ 2021. Trong thời gian tới sẽ có nhiều dự thảo sửa đổi, bổ sung các luật liên quan, nghị định, thông tư để hướng dẫn các quy định mới, điều chỉnh các quy định hiện hành nhằm dần chuyển đổi và phù hợp với các quy định mới. Các quy định mới này có thể là thách thức đối với công ty nếu không hiểu đúng đắn và đầy đủ. Nhằm giảm thiểu các rủi ro pháp lý từ các quy định mới, bên cạnh việc cập nhật các văn bản pháp quy mới ban hành, Bộ phận Luật ưu tiên và tập trung nghiên cứu sự ảnh hưởng của các văn bản pháp luật từ giai đoạn dự thảo đến các hoạt động của Công ty để có sự chuẩn bị thích hợp. Bộ phận Luật cũng chịu trách nhiệm tham gia góp ý dự thảo các văn bản pháp quy có liên quan mật thiết đến hoạt động của Công ty được lấy ý kiến rộng rãi, tham gia các buổi hội thảo, phối hợp cùng các đơn vị trong ngành, thành viên các hiệp hội ngành nghề để góp ý chương trình xây dựng pháp luật, tổng kết các vướng mắc phát sinh từ việc áp dụng các quy định hiện tại để báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đề xuất giải pháp xử lý khả thi.

 

Tuân thủ pháp luật là một tiêu chí trong bộ đạo đức nghề nghiệp của Công ty được toàn thể Ban Lãnh đạo, nhân viên Công ty cam kết thực hiện. Trong năm 2019, toàn thể nhân viên Công ty đã tuân thủ nghiêm túc các biện pháp được đề ra, nên Công ty không phát sinh các trường hợp vi phạm các hạn mức rủi ro pháp lý.

 

RỦI RO HỆ THỐNG VÀ AN TOÀN THÔNG TIN

 

Với sự thiết lập của một nền tảng tốt dựa trên Khung Bảo mật Thông tin Doanh nghiệp (EISF) năm 2018, trong năm 2019 SSI đã mở rộng kiểm soát tới 25 chủ đề kỹ thuật số, bao gồm từ công nghệ tường lửa và mã hóa dữ liệu truyền thống, cho đến những các công nghệ phát hiện và phòng ngừa điểm cuối, bảo mật sử dụng trí tuệ nhân tạo, thông tin mối đe dọa an ninh mạng (threat intelligence), trung tâm điều hành bảo mật (SoC), Ddos, thậm chí xuống tới phân tích hành vi người sử dụng. Các chủ đề kiểm soát này trở thành nên tảng để SSI ngăn chặn, phát hiện, và giải quyết các rủi ro liên quan đến an toàn thông tin, đã cho kết quả tốt trong năm 2019. SSI không ghi nhận bất cứ thiệt hại nào về bảo mật an toàn thông tin trong năm.

 

Năm 2019, SSI tiếp tục nâng cấp khả năng phục hồi sau thảm họa để hỗ trợ một cách tốt nhất cho các hoạt động kinh doanh, ứng phó với bất kì một kịch bản nào trong Chính sách đảm bảo khả năng hoạt động liên tục (BCP). Công ty cũng đã mở rộng các cổng trao đổi tới đúng địa điểm để giảm thiểu độ trễ cho lệnh vào sàn cũng như tránh không có một điểm thất bại nào.

 

SSI hoàn toàn hiểu rằng, việc tăng cường bảo vệ hệ thống để giảm thiểu tối đa những tác động đến hoạt động kinh doanh là một nhiệm vụ liên tục, không ngừng. Công ty đã tuyển dụng những chuyên gia quản trị cơ sở dữ liệu, các kỹ sư hệ thống và mạng có chuyên môn cao và kinh nghiệm dày dặn.  SSI đã trang bị những thiết bị hiện đại để có thể chủ động kiểm soát, giám sát tất cả cơ sở, thiết bị nhằm phòng tránh các tình huống xấu có thể xảy ra. Năm 2019, Công ty điều chỉnh lại hàng ngàn thông số bên trong, hàng trăm thiết bị và ứng dụng, kết quả không có bất kỳ vấn đề lớn nào xảy ra. 

 

Hướng tới năm 2020, Công nghệ Thông tin SSI sẽ tiếp tục theo đuổi lộ trình chuyển đổi nâng cấp hệ thống sang một môi trường tốt hơn, bao gồm nhưng không giới hạn việc phân vùng lại cơ sở hạ tầng, bổ sung kiểm soát điểm cuối, thắt chặt chính sách sử dụng thiết bị, tăng cường kiểm tra về các kiểm soát sự thay đổi, và tự động hóa nâng cấp hệ thống v.v…

 

Tóm lại, kiểm soát rủi ro và sự ổn định cho hệ thống là một trong những điểm mấu chốt tạo nên thành công trong hoạt động kinh doanh, vì vậy SSI sẽ tiếp tục dành nhiều nguồn lực tập trung vào các vấn đề QTRR hệ thống, đảm bảo an toàn thông tin của Công ty cũng như Khách hàng.

 

RỦI RO THƯƠNG HIỆU

 

Là một trong những định chế tài chính hàng đầu, SSI hiểu rõ thương hiệu không chỉ đơn thuần là dấu hiệu nhận biết, định vị sản phẩm/ dịch vụ mà đã trở thành một tài sản có giá trị đặc biệt với Công ty. Rủi ro thương hiệu chính là những tổn thất, thiệt hại về giá trị do sự thay đổi trong quan niệm của Khách hàng về Công ty, có thể ảnh hưởng lớn để nhu cầu sử dụng sản phẩm và dịch vụ, cũng như các hoạt động chung của toàn Công ty. Đặc biệt với SSI - doanh nghiệp kinh doanh trong ngành tài chính, chứng khoán – nơi mà sự uy tín và an toàn luôn là thước đo cho sự thành công thì việc quản trị thương hiệu là hoạt động tất yếu và vô cùng quan trọng.

 

Được đánh giá là mức độ rủi ro đứng thứ 2 trong Bảng khảo sát Quản lý Rủi ro Toàn cầu 2019 của AON, và xếp thứ 5 tại Châu Á, rủi ro về thương hiệu, danh tiếng còn đặc biệt được những người trả lời khảo sát trong Ngành Giáo dục, Đầu tư, Tài chính, Dược và Hóa phẩm đánh giá là nguy cơ lớn nhất mà họ phải đối mặt. Bất kể trong quá trình QTRR hay khi khủng hoảng về thương hiệu diễn ra, việc giữ thế chủ động là điều vô cùng cần thiết, mà ở đó các yếu tố quan trọng nhất như có cơ chế xử lý khủng hoảng ngay lập tức, nhận thức về tính trung thực và tính minh bạch và chủ động cũng như thể hiện trách nhiệm với xã hội là những yếu tố cần thiết hàng đầu. Là một doanh nghiệp được định giá thương hiệu lên đến 32,3 triệu USD và trong 4 năm liền từ 2026 đến 2019, là CTCK duy nhất nằm trong top 40 - 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, SSI luôn nhận thức rõ những rủi ro có thể xảy ra cho thương hiệu của Công ty, từ đó xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển và quản lý thương hiệu một cách lâu dài với nhiều giải pháp cụ thể qua từng năm.

 

Trang trước                                                                                                                                Trang sau