Về nhân sự

 

Nhân sự luôn là nhân tố quyết định đến thành công, đặc biệt trong ngành kinh doanh dịch vụ tài chính. Chính sách đầu tư chiều sâu và phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng cao, am hiểu thị trường, luôn hướng tới lợi ích của khách hàng trên cơ sở cung cấp hiệu quả các sản phẩm, dịch vụ chất lượng luôn được đề cao.

 

Về hệ thống

 

Tối ưu hóa hệ thống giao dịch và đặt lệnh là ưu tiên hàng đầu để duy trì sự ổn định của bộ máy vận hành và đảm bảo quyền lợi của khách hàng. SSI tiếp tục hoàn thiện hệ thống giao dịch hiện có cho các giao dịch cổ phiếu và giao dịch phái sinh, đồng thời, phát triển các kênh đặt lệnh mới và kết nối nhanh chóng hơn với hệ thống giao dịch của các khách hàng quốc tế. Hệ thống giao dịch của SSI hướng tới là hệ thống ưu việt nhất thị trường nhằm trở thành chỗ dựa vững chắc để các bộ phận có liên quan đẩy mạnh phát triển kế hoạch kinh doanh của mình. Bên cạnh đó, SSI cũng liên tục quảng bá kênh đặt lệnh giá rẻ (DMA) cho các đối tượng khách hàng phù hợp, cũng như đưa vào thử nghiệm hệ thống giao dịch theo thuật toán.

 

 

DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ

 

Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư SSI đặt mục tiêu giữ vững vị thế dẫn đầu trong mảng ngân hàng đầu tư trên TTCK thông qua:

 

 •  Cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện tới khách hàng;
 •  
 •  Thiết lập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các Tổ chức Tài chính lớn trên thế giới;
 •  
 •  Chuyên môn hóa đội ngũ nhân sự.

 

NGUỒN VỐN VÀ KINH DOANH TÀI CHÍNH

 

Khẳng định vị trí Công ty Chứng khoán có uy tín và tiềm lực tài chính số 1 trên thị trường thông qua:

 

 •  Đảm bảo chất lượng quản lý nguồn vốn;

 •  

 •  Tổng tài sản tăng trưởng ổn định hàng năm;

 •  

 •  Cung cấp sản phẩm cấu trúc đa dạng, hiệu quả.

 •  

NGUỒN VỐN VÀ KINH DOANH TÀI CHÍNH

 

Khẳng định vị trí Công ty Chứng khoán có uy tín và tiềm lực tài chính số 1 trên thị trường thông qua:

 

 •  Đảm bảo chất lượng quản lý nguồn vốn;

 •  

 •  Tổng tài sản tăng trưởng ổn định hàng năm;

 •  

 •  Cung cấp sản phẩm cấu trúc đa dạng, hiệu quả.

 •  

ĐẦU TƯ

 

Hoạt động đầu tư tiếp tục sẽ có đóng góp lớn trong tỷ trọng doanh thu toàn Công ty dựa vào hai mảng chính: Đầu tư Cổ phiếu và Đầu tư Chứng khoán Phái sinh

 

Đầu tư Cổ phiếu

 

 Phân bổ tỷ trọng hợp lý của từng chiến lược đầu tư trong danh mục: giữa danh mục dài hạn và ngắn hạn; giữa danh mục tăng trưởng, giá trị và phòng thủ; giữa danh mục cổ phiếu niêm yết và IPO/OTC. Tỷ trọng của từng chiến lược đầu tư được thay đổi tùy từng thời kỳ phụ thuộc vào tình hình kinh tế vĩ mô cũng như nền tảng kinh doanh của từng nhóm ngành, doanh nghiệp;

 

 Đầu tư vào những công ty có định giá hợp lý và mô hình quản trị công ty tốt.

 

Đầu tư Chứng khoán Phái sinh

 

 Xác định đầu tư linh hoạt, tập trung vào tạo lập thị trường giúp khách hàng có thể tiếp cận được các sản phẩm phái sinh (chứng quyền, quyền chọn v.v ...);

 

 Tập trung xây dựng các chiến thuật giao dịch định lượng và mua/bán tự động, tránh các yếu tố rủi ro chủ quan con người;

 

 Đẩy mạnh mảng ETF, tham gia trở thành thành viên thành lập quỹ và nhà tạo lập thị trường cho các quỹ ETF trên thị trường.

 

 

QUẢN LÝ QUỸ

 

Mục tiêu trung, dài hạn của SSIAM là quản lý hiệu quả nguồn vốn ủy thác của nhà đầu tư, và tăng trưởng tổng tài sản quản lý một cách bền vững, thông qua:

 

 •  Tập trung nâng cao năng lực quản lý đầu tư, quản trị rủi ro và chất lượng dịch vụ khách hàng;

 •  

 •  Duy trì tiếp xúc liên tục với Nhà đầu tư để hiểu nhu cầu, cũng như xu hướng đầu tư trong tương lai để phát triển dòng sản phẩm phù hợp;

 •  

 •  Phát triển kênh phân phối để sản phẩm có thể tiếp cận được với đông đảo khách hàng.

 •  

 • Trang trước