Ngay từ những ngày đầu thành lập, SSI đã luôn đặt ra và giữ vững mục tiêu là định chế tài chính hàng đầu tại thị trường Việt Nam và dần vươn ra thị trường quốc tế, thực hiện sứ mệnh “Kết nối vốn và cơ hội đầu tư”, trong đó khách hàng là trọng tâm trong mọi hoạt động của Công ty. Kiên định với mục tiêu nhưng chiến lược hoạt động được điều chỉnh linh hoạt, nhạy bén theo từng giai đoạn phát triển của thị trường đã giúp Công ty không những trụ vững trước những thăng trầm của thị trường, mà còn ngày càng khẳng định vị thế của Công ty Chứng khoán số 1 tại Việt Nam. Bên cạnh đó, đi cùng với mỗi chiến lược phát triển 5 năm, luôn là một kế hoạch 3 năm hành động đã đưa SSI có những bước phát triển ấn tượng.

 
Chiến lược trung – dài hạn giai đoạn tiếp theo của từng mảng kinh doanh được đặt ra như sau:
 
Dịch vụ Chứng khoán
 
Dịch vụ Chứng khoán SSI đặt mục tiêu đứng vị trí số 1 về thị phần môi giới, số 1 về sự đa dạng và chất lượng sản phẩm dịch vụ, số 1 về hiệu quả nhân sự và môi trường làm việc tạo động lực, thông qua:
 
 Xây dựng những sản phẩm chuyên biệt cho từng phân nhóm khách hàng, tiên phong trong việc phát triển và cung cấp các sản phẩm mới;
 
 Phát triển đa dạng các nhóm khách hàng bao gồm các nhóm khách hàng truyền thống và mở rộng các phân nhóm khách hàng mới; nhóm khách hàng cần nền tảng giao dịch chất lượng với chi phí hợp lý; và nhóm khách hàng cần sử dụng các sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng, nhằm đạt được sự hài hòa về mục tiêu thị phần và lợi nhuận;
 
 Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ Môi giới thông qua xây dựng các chương trình đào tạo huấn luyện và chương trình giám sát, quản trị công việc hiệu quả;
 
 Phát triển mạng lưới bán lẻ;
 
 Đầu tư phát triển hệ thống công nghệ, trong đó chú trọng đầu tư cho các kênh giao dịch trực tuyến tăng khả năng kết nối và hiệu quả giao dịch của khách hàng. 
 
Nguồn vốn và Kinh doanh Tài chính
 
Khẳng định vị trí CTCK có uy tín và tiềm lực tài chính số 1 trên thị trường thông qua: 
 
 Đảm bảo chất lượng quản lý nguồn vốn;
 
 Tổng tài sản tăng trưởng ổn định hàng năm;
 
 Cung cấp sản phẩm cấu trúc đa dạng, hiệu quả. 
 
Quản lý quỹ 
 
Nâng cao tổng tài sản quản lý, là Công ty Quản lý Quỹ hàng đầu tại Việt Nam với các định hướng: 
 
 Hoàn thiện các sản phẩm hiện có & đi đầu trong phát triển sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư trong từng giai đoạn thị trường;
 
 Duy trì và phát triển các kênh phân phối trong và ngoài nước để tiếp cận tối đa các đối tượng nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư vào TTCK Việt Nam.
 
Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư 
 
Giữ vững vị thế dẫn đầu trong mảng ngân hàng đầu tư trên TTCK thông qua:
 
 Cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện tới khách hàng;
 
 Thiết lập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các tổ chức tài chính lớn trên thế giới;
 
 Chuyên môn hóa đội ngũ nhân sự. 
 
Đầu tư 
 
Hoạt động Đầu tư tiếp tục sẽ đóng góp lớn trong sự tăng trưởng tổng doanh thu toàn Công ty thông qua:
 
 Xác định chiến lược đầu tư giá trị nhưng linh hoạt và đi sát với thị trường, thường xuyên xem xét đánh giá yếu tố vĩ mô, bám sát nền tảng kinh doanh của các doanh nghiệp, xác định giá trị doanh nghiêp hợp lí;
 
 Việc phân bổ danh mục tận dụng sự tăng trưởng của thị trường đồng thời luôn đảm bảo phòng ngừa rủi ro biến động trong và ngoài nước;
 
 Cân bằng các khoản đầu tư chiến lược liên kết dài hạn và các khoản đầu tư thụ động.