Kế hoạch hành động năm 2017

 

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

 

Năm 2017, SSI tiếp tục thực hiện chiến lược đầu tư giá trị và cùng đồng hành với doanh nghiệp. TTCK được dự đoán là vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức, mặc dù P/E của thị trường cũng đã tăng nhiều hơn so với trước nhưng vẫn còn thấp hơn so với các TTCK trong khu vực. SSI tin rằng TTCK Việt Nam vẫn là thị trường hấp dẫn cho các nhà đầu tư giá trị và các đợt điều chỉnh của thị trường chính là cơ hội tìm kiếm lợi nhuận tốt hơn cho công ty.

 

 

Trang trước