Kế hoạch hành động năm 2017

 

QUẢN LÝ QUỸ

 

Chiến lược phát triển dài hạn của SSIAM là phát triển mạnh mảng khách hàng cá nhân trong nước. Trong các năm qua, nhà đầu tư cá nhân vẫn có xu hướng tự đầu tư thay vì ủy thác vốn cho các công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, nhà đầu tư cá nhân có hạn chế về thời gian cũng như khả năng tiếp cận doanh nghiệp và tiếp cận thông tin dẫn đến việc quản lý tài sản nhiều khi không được hiệu quả. Trong khi đó, cùng với sự phát triển của TTCK, Công ty Quản lý Quỹ đã nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao năng lực quản lý đầu tư, quản trị rủi ro, và ngày càng chuyên nghiệp hơn trong việc cung cấp dịch vụ. SSI tin rằng sẽ có nhiều nhà đầu tư cá nhân lựa chọn hình thức ủy thác đầu tư. Xu hướng này sẽ tạo ra tiềm năng phát triển rất lớn cho SSIAM trong việc huy động nguồn vốn ủy thác từ các nhà đầu tư cá nhân trong nước.

 

Duy trì kết quả đầu tư vượt trội

Năm 2016, các quỹ đầu tư, các danh mục của khách hàng tổ chức và cá nhân do SSIAM quản lý đều có kết quả đầu tư khả quan. Sang năm 2017, SSIAM sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả đầu tư các quỹ đầu tư cũng như các danh mục ủy thác hiện có để đáp ứng tốt yêu cầu của nhà đầu tư tổ chức và cá nhân.

 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác bán hàng để nâng tổng tài sản của các sản phẩm từ nhà đầu tư mới

Năm 2017, SSIAM sẽ tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với nhiều đối tác để phân phối các sản phẩm quỹ và sản phẩm quản lý danh mục đầu tư. Bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng các dịch vụ đi kèm phục vụ cho nhà đầu tư cũng sẽ được chú trọng, đảm bảo khách hàng có thể giao dịch thuận lợi hơn, và cung cấp thông tin một cách minh bạch và kịp thời cho khách hàng

Đối với thị trường nước ngoài, TTCK Việt Nam vẫn được đánh giá là một thị trường phát triển nhanh với nhiều cơ hội đầu tư giá trị tại mức định giá thấp so với các TTCK trong khu vực. Với nhận định này, SSIAM sẽ tiếp tục tăng cường huy động vốn cho hai quỹ mở ở Châu Âu mà công ty đang quản lý danh mục đầu tư.

 

Bổ sung thêm các sản phẩm mới

Trong năm 2017, SSIAM có kế hoạch giới thiệu và chào bán lần đầu Quỹ mở trái phiếu SSI nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Quỹ sẽ hướng tới cả khách hàng cá nhân và tổ chức, những đối tượng có khẩu vị rủi ro thấp.

 

Cũng trong thời gian này, SSIam sẽ tập trung nghiên cứu khung pháp lý cho Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện và hoàn thiện mô hình kinh doanh đối với sản phẩm này. Với sự chuẩn bị này, SSIAM kỳ vọng sẽ sẵn sàng cung cấp sản phẩm tới các khách hàng khi các quy định liên quan có hiệu lực và điều kiện thị trường phù hợp.

 

 

Trang trước

Tiếp