Kế hoạch hành động năm 2017

 

NGUỒN VỐN VÀ KINH DOANH TÀI CHÍNH

 

Năm 2017 được Khối Nguồn vốn và Kinh doanh Tài chính đánh giá là một năm tương đối nhiều thử thách với hàng loạt các biến số lớn từ kinh tế vĩ mô tới kỳ vọng trong ngành. Khả năng biến động lãi suất trong năm 2017 được cho rằng sẽ cao hơn so với năm 2016. Đối với TTCK, việc hàng loạt các Tập đoàn, Công ty lớn của Nhà nước được đưa lên niêm yết sẽ giúp tăng trưởng lớn về quy mô thị trường cũng như cung cấp thêm nhiều sản phẩm tốt, thu hút thêm nhiều nguồn vốn trong và ngoài nước tham gia vào TTCK. Bên cạnh đó với việc đưa thị trường phái sinh vào hoạt động cũng là thách thức và cơ hội lớn lao đối với thị trường nói chung và SSI nói riêng.

 

Trong năm 2017 Khối Nguồn vốn và Kinh doanh tài chính đặt ra kế hoạch hoạt động như sau:

 

Đẩy mạnh tăng trưởng tổng tài sản một cách bền vững và ổn định. Nâng cao chất lượng và khai thác tài sản của công ty.

Dựa trên các điều kiện vĩ mô dự tính cũng như các đánh giá về thị trường, Khối Nguồn vốn và Kinh doanh Tài chính đặt mục tiêu tiếp tục tăng trưởng tổng tài sản quản lý tối thiểu 10%/ năm thông qua các nghiệp vụ kinh doanh nguồn vốn mở rộng quy mô cũng như các sản phẩm huy động nhằm mang lại lợi ích và hiệu quả sử dụng nguồn vốn cho cả SSI và Khách hàng. Để đạt được mục tiêu này, Khối sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác và xây dựng mở rộng các quan hệ hợp tác kinh doanh với định chế tài chính hiện tại và các đối tác mới nhằm xây dựng một hệ thống các hạn mức và dịch vụ nhằm đảm bảo an toàn thanh khoản của công ty cũng như tìm kiếm lợi nhuận cao nhất trên thị trường.

 

Hoàn thiện và thúc đẩy hoạt động tự doanh trái phiếu

Năm 2017 được dự đoán là năm khó khăn đối với hoạt động kinh doanh trái phiếu Chính phủ do mặt bằng lãi suất trái phiếu đã ở mức thấp gần như kỉ lục và sự biến động lãi suất mang tính chất chu kì đã được dự báo. Để tiếp nối những thành công của giao dịch tự doanh trái phiếu trong năm 2016, áp lực đặt ra cho kế hoạch 2017 tương đối cao và đòi hỏi sự cẩn trọng, theo dõi chặt chẽ biến động của thị trường để có những quyết định phù hợp.

Bên cạnh đó, mảng trái phiếu doanh nghiệp được dự đoán sẽ sôi động trong 2017 do uy tín của doanh nghiệp phát hành và tính minh bạch ngày càng tăng cũng như các điều khoản ngày càng tiệm cận với thông lệ chuẩn quốc tế. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh tìm kiếm cơ hội kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp niêm yết và chưa niêm yết thông quan hoạt động tự doanh cũng như các giao dịch tài trợ vốn đầu tư là một ưu tiên của Khối trong 2017.

 

Tiếp tục nghiên cứu và phát triển sản phẩm cấu trúc, sản phẩm của thị trường chứng khoán phái sinh

Năm 2017, SSI sẽ tập trung vào nhóm sản phẩm cấu trúc liên quan đến lãi suất, tỷ giá, hàng hóa v.v… để cung cấp sản phẩm đa dạng và toàn diện cho khách hàng. Ngoài ra, cùng với sự ra đời của thị trường phái sinh vào năm 2017, Khối Nguồn vốn & Kinh doanh Tài chính cũng sẽ tiếp tục cùng tham gia xây dựng chính sách và mô hình tự doanh chứng khoán phái sinh đặc biệt là hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ nhằm tìm kiếm lợi nhuận và phòng ngừa rủi ro trong trạng thái đầu tư hiện tại.

 

 

Trang trước

Tiếp