Kế hoạch hành động năm 2017

 

DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN

 

Trong bối cảnh TTCK đang tăng trưởng mạnh mẽ, khả năng tiệm cận với thị trường thế giới ngày càng gần nên toàn bộ hệ thống sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách hàng tổ chức và cá nhân phải đạt chuẩn mực khu vực, trên cơ sở con người chuyên nghiệp và hệ thống giao dịch hiện đại. Do đó Khối Dịch vụ Chứng khoán SSI cần tập trung nâng cấp hệ thống giao dịch hiện đại đáp ứng nhu cầu tự giao dịch hay giao dịch theo thuật toán; hệ thống sản phẩm và dịch vụ xây dựng theo từng đối tượng khách hàng; tiếp tục đầu tư và mở rộng mạng lưới, hệ thống các chi nhánh, phòng giao dịch và đội ngũ môi giới khách hàng cá nhân. Bên cạnh đó, trong bối cảnh hội nhập, tất yếu phải xây dựng được mạng lưới gắn kết chặt chẽ với các định chế tài chính quốc tế trung gian nhằm mở rộng mạng lưới khách hàng toàn cầu. Việc tiến lên thị trường mới nổi của Việt Nam chỉ còn là vấn đề thời gian, kéo theo sự tham gia mạnh mẽ của các định chế tài chính, quỹ đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Do đó cả hệ thống và con người tại SSI đều cần được chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, thiết lập và đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác cùng phát triển với các nhà môi giới quốc tế trong việc tìm kiếm các khách hàng mới, đặc biệt là các quỹ đầu tư theo chỉ số thị trường mới nổi.

 

Với định hướng phát triển bền vững, cạnh tranh và tối đa hóa lợi nhuận cho khách hàng, Khối Dịch vụ Chứng khoán đặt ra kế hoạch hành động như sau:

 

Tiếp tục tăng trưởng thị phần môi giới

Khối Dịch vụ Chứng khoán SSI sẽ tiếp tục giữ vững vị trí số 1 về thị phần môi giới trên toàn thị trường song song với việc tập trung hoàn thiện đồng bộ các sản phẩm về tư vấn đầu tư, sản phẩm ký quỹ và sản phẩm giao dịch trực tuyến. Bên cạnh đó, các sản phẩm mới sẽ được phát triển liên tục nhằm đa dạng hóa danh mục sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của từng phân khúc khách hàng. Khối cũng tiếp tục mở rộng đội ngũ môi giới khách hàng cá nhân có chất lượng, tuyển dụng thêm nhiều môi giới khách hàng tổ chức, mở rộng mạng lưới nhằm thu hút thêm khách hàng mới.

 

Chú trọng chăm sóc khách hàng hiện tại và phát triển khách hàng mới

Trong năm 2017, SSI sẽ tiếp tục xây dựng các công cụ hỗ trợ giao dịch để phát triển khách hàng giao dịch trực tuyến; chủ động tiếp cận các doanh nghiệp cổ phần chuẩn bị IPO, niêm yết; củng cố mối quan hệ bền chặt với các tổ chức có uy tín trong và ngoài nước để tiếp cận nguồn khách hàng tiềm năng; phối hợp chặt chẽ với các đối tác có uy tín để tổ chức các buổi hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư cho khách hàng.

 

Xây dựng sản phẩm, dịch vụ đặc thù cho từng nhóm khách hàng mục tiêu

Bên cạnh việc tìm kiếm cơ hội đầu tư vào cổ phiếu, khối Dịch vụ Chứng khoán thực hiện nghiên cứu và cung cấp những sản phẩm mới như Chứng chỉ Quỹ mở, trái phiếu, chỉ số VN30, chỉ số ETF v.v… nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu đầu tư của khách hàng. Các sản phẩm chứng khoán phái sinh trong năm 2017 với tính năng và công nghệ vượt trội cũng tiếp tục được triển khai trong năm 2017. Các sản phẩm tư vấn, khuyến nghị đầu tư sẽ được mở rộng và chuyên sâu theo xu hướng thị trường và đặc thù cho từng nhóm khách hàng.

 

Đẩy mạnh các hoạt động quan hệ doanh nghiệp và quan hệ nhà đầu tư

Ngoài việc tổ chức các cuộc gặp gỡ doanh nghiệp niêm yết theo yêu cầu của các Khách hàng Tổ chức, năm 2017, Bộ phận Quan hệ Doanh nghiệp và Nhà Đầu tư sẽ chủ động triển khai những hoạt động gặp gỡ các doanh nghiệp niêm yết định kỳ hàng thàng theo những ngành nghề nổi bật trong năm như Tiêu dùng, Bất động sản, Khai khoáng, Dược, Hàng không, Nông nghiệp, Ngân hàng v.v…, song song với việc phối hợp cùng các tổ chức uy tín đưa doanh nghiệp Việt Nam ra gặp gỡ các Khách hàng, Quỹ đầu tư tổ chức ở nước ngoài. Bên cạnh đó, các cuộc hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư cho Khách hàng Cá nhân tại các Chi nhánh, Phòng Giao dịch trên toàn cuốc cũng sẽ được triển khai trong năm 2017.

 

Tuyển dụng Môi giới Khách hàng Cá nhân và Môi giới Phát triển Khách hàng Tổ chức

SSI tiếp tục mở rộng và tuyển chọn Môi giới Khách hàng Cá nhân có chất lượng từ các nguồn trên thị trường và triển khai các chương trình thực tập, đào tạo các sinh viên có năng lực chuyên môn, đạo đức tốt, có mong muốn trở thành nhân viên môi giới. Bộ phận Môi giới Khách hàng Tổ chức sẽ được tổ chức lại theo hướng tinh gọn, tập trung vào việc nâng cao chất lượng nhân sự tốt và giảm bớt nhân sự không phù hợp. Đây là bước chuyển quan trọng hướng đến việc tăng cường tự động hóa công việc đặt lệnh bằng hệ thống cũng như hướng tới giao dịch những sản phẩm mới mang tính phức tạp hơn như sản phẩm phái sinh. Bộ phận Phát triển Khách hàng Tổ chức sẽ tuyển thêm nhiều nhân sự có kinh nghiệm, chịu trách nhiệm phát triển ở các thị trường quan trọng như Mỹ và Châu Âu.

 

Phối hợp với các Khối kinh doanh

Khối Dịch vụ Chứng khoán SSI chủ động phối hợp với Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư phát triển các khách hàng doanh nghiệp IPO, niêm yết, các giao dịch thoái vốn, thực hiện các giao dịch lô lớn; phối hợp với Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) bán các sản phẩm chứng chỉ quỹ mở, chứng chỉ ETF, sản phẩm quản lý danh mục đầu tư; phối hợp với Khối Nguồn vốn và Kinh doanh Tài chính thực hiện các giao dịch môi giới trái phiếu và huy động vốn hỗ trợ cho các sản phẩm tài chính.

 

Tiếp tục xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp

Những chính sách kích thích sự khát khao đam mê, hợp tác, phối hợp, cạnh tranh và cùng nhau phát triển sẽ được xây dựng trong toàn bộ hệ thống các Chi nhánh, Phòng Giao dịch và các Bộ phận trong Khối Dịch vụ Chứng khoán. Chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các chương trình đào tạo về chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phát triển khách hàng mới cho đội ngũ nhân viên Môi giới Khách hàng Cá nhân và Môi giới Khách hàng Tổ chức, đồng thời luôn duy trì môi trường làm việc thân thiện, cạnh tranh và đoàn kết vì một SSI vững mạnh.

 

 

 

Tiếp