Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng vượt trội trong ngành

 

SSI xây dựng văn hóa của một tổ chức luôn sẵn sàng học hỏi, đào tạo vừa là quyền lợi vừa là trách nhiệm của mỗi cá nhân trong tập thể. Các chương trình đào tạo theo đó cũng được thiết kế và triển khai đa diện từ các khóa đào tạo bắt buộc theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đến các khóa đào tạo, huấn luyện về kỹ năng chuyên môn chuyên biệt, các khóa đào tạo phát triển nền tảng quản trị (khách hàng, đội ngũ, tổ chức) mang tính ứng dụng cao giúp cán bộ nhân viên vững vàng về chuyên môn, am hiểu và vận dụng tốt các kỹ năng quản trị, phát triển tầm nhìn dài hạn để có những tiến bộ và thành tựu trong nghề nghiệp; đặc biệt đội ngũ SSI không ngừng gia tăng tỷ lệ sở hữu các chứng chỉ chuyên môn/hành nghề quốc tế như CFA, ACCA, FRM … qua các năm. Ở một khía cạnh khác, SSI thúc đẩy hình thức đào tạo trực tuyến E-Learning nhằm số hóa, đa dạng hóa các bài giảng qua đó thiết lập môi trường thuận lợi giúp cán bộ nhân viên “tự học tập, tự nghiên cứu” và có thêm phương thức học tập mới linh hoạt hơn về thời gian, địa điểm và các tương tác trong quá trình học, cập nhật nhanh hơn các yêu cầu từ tổ chức.

 

Công tác đào tạo nội bộ đóng vai trò quan trọng trong nhịp chuyển giao và kết nối giữa các nền tảng kiến thức chuyên môn học thuật và kinh nghiệm quản trị vận hành doanh nghiệp thực tế qua các thế hệ. Các chương trình đào tạo nội bộ trong các khối nghiệp vụ trên toàn hệ thống được triển khai thường niên thông qua các buổi đào tạo chuyên môn, hội thảo chuyên đề, trao đổi ý kiến, GALA (chương trình tổng kết hàng năm định kỳ) được đón nhận tích cực. Đội ngũ đào tạo nội bộ được tổ chức và đầu tư bài bản thông qua các khóa học “Đào tạo giảng viên chuyên nghiệp” (Train the trainer) và các hoạt động cập nhật chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm thường xuyên cùng với chính sách riêng dành cho giảng viên nội bộ đã thực sự phát huy tác dụng. Đội ngũ giảng viên nội bộ từng bước nâng cao năng lực đào tạo và đã tổ chức được những khóa học hữu ích, sát thực tế.

 

Căn cứ vào Chương trình đào tạo theo cấp bậc, SSI cũng tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng cho từng phân khúc đối tượng nhân viên chuyên biệt. Cụ thể là các chuỗi Đào tạo Kỹ năng Lãnh Đạo, Kỹ năng Trình bày thực tiễn và truyền cảm hứng, Phát triển kỹ năng bán hàng qua điện thoại – Telesales, Kỹ năng lập kế hoạch và hợp tác hiệu quả, Nghệ thuật bán hàng đạt lợi thế, hay Phong cách Chuyên nghiệp trong Kinh doanh cũng đã góp phần truyền cảm hứng, tăng động lực, cung cấp thêm công cụ để nâng cao hiệu quả công việc. Các khóa đào tạo này mang tính nền tảng, giúp nhân viên có cách nhìn nhận, thái độ với công viêc nói riêng và cuộc sống nói chung một cách tích cực, khoa học, phát triển thêm những kỹ năng trong giao tiếp và cách xử lý tình huống hiệu quả, chuyên nghiệp. Thêm vào đó, việc tham gia các lớp đào tạo này cũng gắn kết đội ngũ và tăng cường chia sẻ những trải nghiệm thực tế trong công việc để từng thành viên hiểu nhau hơn.

 

SSI tin rằng nhân viên SSI cần có một sự hiểu biết vững chắc về những giá trị cốt lõi và các tuân thủ quy tắc đạo đức của tổ chức để SSI có thể tiếp tục phát triển một cách bền vững, vượt qua được các thử thách cũng như hạn chế được những rủi ro. Nhận thức rất rõ về những rủi ro tiềm ẩn trong các hoạt động kinh doanh chứng khoán có thể ra ở bất cứ bộ phận nào, bất cứ nơi nào trong SSI, năm 2019, hoạt động Đào tạo nội bộ của các Bộ phận Luật & Kiểm soát Nội bộ kết hợp cùng Bộ phận Quản trị rủi ro đã được thực hiện rất bài bản trong Công ty nhằm giúp nhân viên nâng cao nhận thức phòng ngừa rủi ro gian lận; nhận diện các rủi ro hoạt động và cách quản trị những rủi ro này. Tại các buổi đào tạo này, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp, các Quy định phòng chống rửa tiền, các trường hợp xử lý hình sự trong giao dịch chứng khoán cũng được đưa vào trao đổi và lồng ghép sinh động nhằm giúp nhân viên cập nhật thông tin mới nhất có liên quan.

 

Công ty đã dành trên 2,83 tỷ VNĐ ngân sách dành cho các hoạt động đào tạo năm 2019, qua đó giúp toàn bộ các cấp nâng cao năng lực chuyên môn, kĩ năng phục vụ tốt công việc, đồng thời thấm nhuần về giá trị cốt lõi, văn hóa doanh nghiệp, định hướng phát triển của tổ chức, thúc đẩy quá trình gắn bó lâu dài cùng tổ chức. Số giờ đào tạo trực tiếp trung bình 1 nhân sự năm 2019 đạt 25,6 giờ, tương đương với mức chi phí 2,9 triệu VNĐ/ nhân viên.

 

 

Bên cạnh đó, trong năm 2019, 100% nhân sự của SSI được thực hiện đánh giá định kỳ hiệu quả công việc. Thông tin chi tiết sẽ được trình bày tại phần tiếp theo của báo cáo. 

 

 

Trang trước                                                                                                                  Trang sau