Năm 2019, SSI không ghi nhận trường hợp nào liên quan đến vi phạm pháp luật và các quy định về môi trường.

 

Trong khuôn khổ chiến lược chuyển đổi số đang được triển khai trên toàn Công ty, dự án văn phòng điện tử “SSI E-Office” cũng đã bước đầu được đưa vào hoạt động, giúp sử dụng hiệu quả nguồn lực, tiết kiệm chi phí vận hành, góp một phần không nhỏ vào chiến lược phát triển bền vững của Công ty. Các quy trình được chuẩn hóa, tự động hóa, khả năng tích hợp cao, giảm thiểu chi phí vận hành, giảm thiểu rủi ro vận hành, rủi ro pháp lý, nâng cao hiệu quả, hiệu suất làm việc, cũng như xây dựng môi trường làm việc hiện đại, có tính thích nghi cao. Song song với đó, các hoạt động truyền thông nội bộ của SSI cũng dành một phần lớn cho các việc liên quan đến bảo vệ môi trường, như các hoạt động trồng cây cho trẻ em các gia đình SSIers tham gia, các “mẹo vặt” hữu ích được chia sẻ mỗi tháng cho việc tái sử dụng đồ vật, sử dụng cốc uống nước riêng, cách thức họp trực tuyến hiệu quả hay cách sử dụng tối đa các nguồn lực công nghệ trong Công ty. Các hoạt động này luôn được thực hiện đồng bộ trong năm, cùng các hoạt động vận hành mà Khối Hỗ trợ thực hiện cho công việc bảo vệ môi trường, một phần của chiến dịch phát triển bền vững SSI đã thực hiện mấy năm vừa qua.

 

Trang trước