Do hoạt động trong lĩnh vực tài chính, SSI xác định nước thải và chất thải chủ yếu phát sinh thông qua hoạt động hàng ngày của nhân viên. Công ty chưa tiến hành theo dõi chi tiết số liệu về nguồn nước thải theo chất lượng và địa điểm.

 

 Một số biện pháp giảm phát thải:

 

  Đối với nguồn rác thải rắn thông thường như giấy in, đồ dùng văn phòng phẩm, chai nhựa v.v…

 

  Tuyên truyền giảm in ấn, sử dụng các phần mềm để lưu trữ văn bản hiệu quả, tiết kiệm lượng giấy in cũng như không gian lưu trữ bản giấy;

 

  Tái sử dụng các loại văn phòng phẩm bằng nhựa;

 

  Giảm lượng chai nhựa bằng cách khuyến khích nhân viên sử dụng cốc cá nhân, tặng cốc cá nhân cho nhân viên, lắp đặt bình cung cấp nước chung tại các phòng làm việc, phòng họp thay vì sử dụng nước đóng chai;

 

 Nhân viên vệ sinh tòa nhà tiến hành thu gom, phân loại và xử lý rác theo tiêu chuẩn cuối giờ làm việc hàng ngày.

 

Đối với nguồn chất thải khí, SSI áp dụng giảm chất thải phát ra từ các phương tiện đi lại thông qua việc đẩy mạnh khuyến khích các cuộc họp trực tuyến, trao đổi công việc trên nền tảng sử dụng hệ thống công nghệ thông tin, nhằm giảm việc di chuyển, giảm phát thải khí ra môi trường. 

 

 

Trang trước                                                                                                                          Trang sau