Là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính – chứng khoán, các hoạt động kinh doanh của SSI không có các tác động trực tiếp, ảnh hưởng lớn tới môi trường. Tuy nhiên, SSI luôn chú trọng nâng cao nhận thức trong việc sử dụng hợp lý nguồn năng lượng và tài nguyên thiên nhiên của nhân viên, đồng thời có các biện pháp giám sát tiêu thụ năng lượng, nhờ đó góp phần có những tác động tích cực tới môi trường chung.

 

Số liệu thống kê sử dụng điện năng và xăng dầu tại SSI

 

SSI đã tiến hành theo dõi việc tiêu thụ điện năng và xăng dầu định kỳ hàng tháng. Số liệu thống kê được giới hạn tại hai địa điểm hoạt động trọng yếu, có tỷ lệ nhân sự làm việc cao nhất, là Hội Sở tại địa chỉ 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, và Chi nhánh Hà Nội tại địa chỉ 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

Năm 2019, tổng lượng điện tiêu thụ tại 02 địa điểm hoạt động nêu trên là 1,5 triệu kWh. Chi tiết theo tháng như sau: 

 

 

Bên cạnh đó, Công ty tiêu thụ 39.305 lít xăng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019, chủ yếu là từ xe ô tô phục vụ cán bộ đi làm việc, công tác, gặp gỡ khách hàng trong nội thành và các thành phố lân cận.

 

Giải pháp tiết kiệm tiêu thụ điện năng & xăng dầu

 

Tại SSI, một số biện pháp được áp dụng nhằm kiểm soát và tiết kiệm việc tiêu thụ điện năng tại Hội sở, Chi nhánh và các Phòng giao dịch của Công ty như sau:

 

 Theo dõi và có chế độ bảo trì máy móc thiết bị & hệ thống điều hòa, có kế hoạch với nhà cung cấp để định kỳ làm vệ sinh thiết bị, giúp nâng cao tuổi thọ và tiết kiệm lượng điện năng tiêu thụ

 

 Giám sát sử dụng thiết bị điện, điều hòa một cách hợp lý theo nhu cầu sử dụng. Có quy định và kiểm tra hàng ngày về việc tắt các thiết bị điện sau giờ làm việc (toàn bộ hệ thống điều hòa sẽ tắt sau 18:00 hàng ngày).

 

 Thông qua các bản tin nội bộ, hoạt động truyền thông nội bộ, để nâng cao nhận thức của mỗi cá nhân về việc sử dụng tiết kiệm điện năng.

 

Công ty cũng đầu tư xây dựng hệ thống họp trực tuyến, điện đàm, trang bị thiết bị hiện đại tại tất cả các Chi nhánh, Phòng giao dịch giúp nhân viên dễ dàng tiến hành họp nội bộ và họp với đối tác trong, ngoài nước; giảm tần suất di chuyển bằng xe máy, ô tô hoặc máy bay, nhằm giảm chi phí xăng dầu cho Công ty và góp phần giảm phát thải khí ra môi trường chung.

 

Trang sau