Kể từ năm 2010, SSI đã liên tục tham gia Khảo sát lương uy tín nhất Việt Nam do Mercer thực hiện, kết nối và trao đổi thường xuyên với những nhà tư vấn tên tuổi để có những đề xuất, chính sách tối đa hóa hiệu quả của chi phí nhân sự. Trong năm 2019, SSI đã chi hơn 427 tỷ VNĐ chi trả lương, các khoản bảo hiểm và phúc lợi khác, thưởng hiệu quả công việc sau đánh giá cuối năm; trong đó khoản thưởng hiệu quả công việc chiếm tỷ lệ tương đối cao cho thấy xu hướng đãi ngộ theo hiệu quả công việc rõ rệt trong Công ty.


Tại hai khu vực hoạt động trọng điểm là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ mức lương khởi điểm của nhân sự SSI năm 2019 so với mức lương tối thiểu vùng tại 02 khu vực hoạt động như sau: 

 

 

 

 

Trang trước                                                                                                                                Trang sau