Thông điệp của chủ tịch hội đồng quản trị về phát triển bền vững

 

Kính gửi Qúy Cổ đông,

 

Hiện nay, Phát triển bền vững đã trở thành mối quan tâm có phạm vi toàn cầu. Kinh tế tăng trưởng tạo ra nhiều lo ngại cho các quốc gia về tình trạng khan hiếm tài nguyên, cạn kiệt năng lượng, môi trường thiên nhiên bị hủy hoại, cân bằng sinh thái bị phá vỡ. Bên cạnh đó, tốc độ phát triển về kinh tế không cùng nhịp với sự tiến bộ và phát triển xã hội làm giãn cách phân hóa giàu nghèo, gây nên nhiều bất ổn trong xã hội. Vì vậy, quá trình phát triển có sự điều tiết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường cũng như đảm bảo công bằng xã hội đang trở thành yêu cầu bức thiết đối với toàn thế giới.

 

Trong xu hướng chung của thế giới, Việt Nam cũng đã xây dựng và ban hành Chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2011 – 2020 nhằm mục tiêu tăng trưởng bền vững, có hiệu quả đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ tài nguyên, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Năm 2017, kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng ấn tượng 6,81% - là mức tăng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Cùng với tốc độ tăng trưởng, chất lượng tăng trưởng cũng được cải thiện: năng suất lao động của toàn nền kinh tế năm 2017 tăng khoảng 6%; mô hình tăng trưởng dịch chuyển theo hướng tích cực, giảm dần dựa vào khai thác tài nguyên và chuyển hướng sang lấy công nghiệp, chế biến, chế tạo và dịch vụ làm nòng cốt. Những thành tựu khác về giảm nghèo, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường cũng được ghi nhận trong năm 2017. Mặc dù vậy, các chuyên gia kinh tế vẫn cho rằng Việt Nam còn đứng trước nhiều thách thức đối với phát triển bền vững, như GDP bình quân đầu người còn thấp, năng suất lao động chưa cao, đóng góp của các nhân tố tổng hợp (TFP) chưa được như kỳ vọng; bất bình đẳng về thu nhập giữa các tầng lớp có xu hướng gia tăng, các vấn đề về môi trường và tác động của biến đổi khi hậu v.v…

 

Lớn lên cùng với sự phát triển của thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng, hơn ai hết, SSI hiểu được vai trò quan trọng và tích cực của doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa các mục tiêu quốc gia về phát triển bền vững. Việc lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp được Công ty đặc biệt quan tâm và chú trọng. Trong quá trình 18 năm thành lập và phát triển, SSI không chỉ tập trung vào các mục tiêu tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận mà còn kết hợp thực hiện các mục tiêu xã hội, môi trường, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan. Việc này cũng giúp nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh của Công ty trên thị trường, thu hút sự quan tâm của Nhà đầu tư, giúp gắn kết đội ngũ và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, từ đó đóng góp hiệu quả cho thị trường, cộng đồng và xã hội.

 

Năm 2017, SSI tiếp tục tích cực đầu tư cho các hoạt động phát triển bền vững. Kết quả kinh doanh tốt trong nhiều đã trực tiếp đóng góp cho Ngân sách Nhà nước thông qua việc thực hiện nghĩa vụ thuế và các khoản phải nộp. Cùng với đó là những đóng góp gián tiếp tới sự phát triển của nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng, bao gồm: hoạt động tư vấn doanh nghiệp huy động vốn, góp phần vào sự hình thành một kênh dẫn vốn và phân phối vốn dài hạn cho nền kinh tế, khơi dậy và huy động nguồn lực, thúc đẩy kinh tế phát triển; tích cực tham gia xây dựng thị trường; tăng cường tính minh bạch và hiệu quả quản trị doanh nghiệp, bảo vệ tối đa quyền lợi cổ đông; tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

 

SSI đã không thể phát triển bền vững nếu không có được sự ủng hộ từ Khách hàng, vì vậy, Công ty luôn nỗ lực trong mọi hoạt động nhằm mang lại sự hài lòng của khách hàng bằng sự chuyên nghiệp, tận tâm trong việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ; đi đầu trong cung cấp sản phẩm mới; áp dụng cơ chế chăm sóc khách hàng linh hoạt, năng động; và phối hợp cùng các cơ quan báo chí để tăng cường nhận thức về các vấn đề liên quan đến thị trường.

 

Chiến lược đầu tư trách nhiệm, đồng hành, chia sẻ cùng phát triển với các Công ty liên kết, công ty đầu tư cũng được Công ty theo đuổi trong nhiều năm qua.

 

Nhân sự được coi là tài sản có giá trị nhất của Công ty. Trong 18 năm qua, SSI đã không ngừng tập trung xây dựng một tổ chức mà trong đó mỗi thành viên đều cảm thấy yên tâm, hài lòng trong công việc, bằng cách tạo điều kiện và thúc đẩy sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đẩy mạnh đào tạo và phát triển; đề cao tính tuân thủ để đạt được mục tiêu phát triển bền vững thay vì lợi ích trong ngắn hạn.

 

Ngoài ra, với cam kết “Chúng tôi tình nguyệt thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, chung sức vì sự phát triển của cộng đồng”, trong suốt chặng đường phát triển, SSI đã chủ động đầu tư, xây dựng các chương trình phát triển giáo dục cho thế hệ trẻ, cũng như chung tay cùng cộng đồng trong các hoạt động xóa đói giảm nghèo, khắc phục khó khăn, góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

 

Bước sang năm thứ 19 của hành trình kết nối, SSI sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh đã lựa chọn và cam kết mang lại những bước phát triển bền vững cho chính SSI, choCổ đông, Khách Hàng, Nhân viên, Đối tác và Cộng đồng. Xin cám ơn sự ủng hộ và đồng hành của toàn thể quý Cổ đông, Khách hàng, Đối tác và toàn thể Nhân viên Công ty trong suốt thời gian qua.

 

Xin kính chúc các Quý vị sức khoẻ và thành công!

 

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc