TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG VỀ MẶT KINH TẾ

GRI 100 – CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO TIÊU CHUẨN CHUNG

GRI 201 – HIỂU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

GRI 203 – TÁC ĐỘNG KINH TẾ GIÁN TIẾP

 

SSI hiểu rằng chiến lược phát triển bền vững trong dài hạn chỉ có thể thực hiện được dựa trên một nền tảng tài chính vững chắc và sự tăng trưởng ổn định về mặt kinh tế. Từ đó, Công ty có thể gia tăng các đóng góp cho Cộng đồng, Xã hội thông qua việc đóng góp cho ngân sách Nhà nước, kết nối vốn và cơ hội đầu tư, và tham gia tích cực các hoạt động xây dựng TTCK nói riêng và Thị trường tài chính nói chung.

 

Hoạt động kinh doanh hiệu quả


Năm 2018 chứng kiến những biến động mạnh của TTCK Việt Nam cũng như chịu tác động của nhiều yếu tố bất lợi từ thị trường quốc tế khiến các công ty chứng khoán nói chung và SSI nói riêng gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, với vị thế là định chế tài chính hàng đầu luôn có chiến lược phát triển dài hạn và bền vững, SSI tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh hiệu quả, vượt mức kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ đề ra, tăng trưởng trên mọi mặt về đội ngũ nhân sự, mạng lưới chi nhánh, quy mô khách hàng, thị phần, và sản phẩm dịch vụ. Công ty có tổng doanh thu hoạt động và thu nhập khác hợp nhất năm 2018 đạt 3.997 tỷ VNĐ, tăng trưởng 30,9% so với năm 2017, vượt kế hoạch kinh doanh 17,2%. Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2018 đạt hơn 1.623 tỷ VNĐ, tăng trưởng 15,5% và cũng vượt kế hoạch kinh doanh. Tổng tài sản tăng trưởng mạnh mẽ, ở mức 23.825,6 tỷ VNĐ, vốn chủ sở hữu đạt 9.155,6 tỷ VNĐ. Cơ cấu tài chính lành mạnh với dư nợ ngân hàng cao nhưng đối ứng là số dư tiền gửi lớn tương đương. Chi phí vận hành được kiểm soát chặt chẽ, luôn ghi nhận dưới con số kế hoạch.

 


 

 

 

Cụ thể, đối với mảng Dịch vụ Chứng khoán, năm 2018 là năm thứ 5 liên tiếp SSI đứng đầu thị phần môi giới trên sàn HOSE và HNX, lần lượt ở mức 18,7% và 11,89%. Quy mô khách hàng tăng trưởng mạnh mẽ lên trên 153 nghìn tài khoản, tăng 20% so với năm trước đó. Doanh thu năm 2018 do Dịch vụ Chứng khoán thực hiện đạt hơn 1.893,6 tỷ VNĐ – tăng trưởng 42,6%.

 

Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư SSI tập trung vào các hoạt động tư vấn phát hành vốn cho doanh nghiệp, tìm kiếm nhà đầu tư kết nối các nguồn vốn, với chất lượng tư vấn cao và tích cực bám sát hỗ trợ doanh nghiệp. Một lần nữa SSI khẳng định vị trí dẫn đầu trên TTCK Việt Nam với nhiều thương vụ có giá trị kỷ lục, hình thức giao dịch đa dạng. Kết quả hoạt động Dịch vụ Ngân hàng đầu tư cũng vượt kế hoạch kinh doanh, đạt 125 tỷ VNĐ.

 

Nguồn vốn và Kinh doanh Tài chính đóng góp vai trò lớn trong việc quản lý hiệu quả nguồn vốn của Công ty, hỗ trợ khách hàng quản lý an toàn vốn kinh doanh, thanh toán linh hoạt và nhanh chóng, tích cực mở rộng quan hệ hợp tác với các Ngân hàng Thương mại có thương hiệu mạnh, đi tiên phong trong việc triển khai các sản phẩm dịch vụ mới, nỗ lực phối hợp cùng Dịch vụ Chứng khoán mở rộng hoạt động cho vay ký quỹ phục vụ đông đảo khách hàng cá nhân. Năm 2018, hoạt động Nguồn vốn và Kinh doanh Tài chính ghi nhận doanh thu 759,1 tỷ VNĐ, tăng trưởng 55% so với năm 2017.      

 

Hoạt động Đầu tư chịu ảnh hưởng của những biến động không tích cực của thị trường nên đã trải qua 1 năm khó khăn. Tuy nhiên, Công ty luôn theo sát chiến lược đầu tư vào những doanh nghiệp thuộc ngành kinh tế cơ bản, có tiềm năng phát triển bền vững, kịp thời thoái vốn một số khoản đầu tư đã đạt kỳ vọng hoặc không còn tiềm năng tăng trưởng, giành vốn sẵn sàng cho những cơ hội đầu tư trong năm 2019. Doanh thu từ Đầu tư năm 2018 đạt gần 1.093 tỷ VNĐ.

 

Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM) đảm nhiệm chức năng hoạt động quản lý quỹ, tích cực tìm kiếm Nhà đầu tư, tiếp tục đa dạng hóa các kênh phân phối sản phẩm, phát triển một số quỹ gọi vốn từ nhà đầu tư Tổ chức nước ngoài cũng như triển khai các sản phẩm cung cấp cho nhà đầu tư cá nhân có nhu cầu đầu tư lớn. Cuối năm 2018, SSIAM có tổng tài sản quản lý đạt 5.573 tỷ VNĐ, doanh thu Quản lý quỹ và danh mục 2018 đạt 65,5 tỷ VNĐ.

 

 

Đóng góp cho Ngân sách Nhà nước 


Kể từ khi thành lập, SSI luôn chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ thuế và các khoản phải nộp cho Ngân sách Nhà nước với mức đóng có xu hướng tăng dần qua các năm. Trong nhiều năm trở lại đây, Công ty thường xuyên thuộc nhóm các doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, đồng thời là Công ty dẫn đầu trong ngành chứng khoán. 

 
Thành công trong việc kết nối vốn với cơ hội đầu tư
 

Hoạt động với sứ mệnh “Kết nối vốn và cơ hội đầu tư”, SSI luôn nỗ lực giúp các doanh nghiệp huy động vốn qua TTCK, góp phần hình thành kênh dẫn vốn và phân phối vốn dài hạn theo cơ chế thị trường cho nền kinh tế, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy kinh tế phát triển. Năm 2018, SSI đã tư vấn thành công hàng loạt thương vụ với giá trị cao và hình thức giao dịch đa dạng, thậm chí nhiều thương vụ trở thành kinh điển tại Việt Nam và khu vực, có thể kể đến như tư vấn chào bán cổ phần của Công ty Cổ phần Vinhomes (VHM – HOSE) cho các Nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị bán đạt trên 1.349 tỷ USD, Tư vấn thoái vốn của SCIC tại Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP – HOSE) với tổng giá trị giao dịch đạt 103 triệu USD, Tư vấn chào bán riêng lẻ cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPB – HOSE), với tổng giá trị đạt trên 94 triệu USD, Tư vấn chào bán riêng lẻ cho Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN – HOSE) với tổng giá trị đạt 35 triệu USD, hay Tư vấn cấu trúc giao dịch và là đại lý thực hiện chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG – HOSE) cho Công ty Cổ phần Chế tạo thuốc Taisho (Nhật Bản) với tổng giá trị giao dịch đạt 48 triệu USD.

 
Chủ động, tích cực tham gia xây dựng thị trường 
 

Với vị thế là Công ty Chứng khoán (CTCK) số 1 phát triển song hành cùng TTCK Việt Nam, SSI không chỉ dừng ở việc chấp hành nghiêm và đầy đủ các quy định của Nhà nước về hoạt động kinh doanh và các quy định khác có liên quan, mà còn chủ động trong việc đóng góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về TTCK, nâng cao tính thực tiễn và chất lượng cho các văn bản của Cơ quan Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng các sản phẩm mới trên thị trường.

 

Năm 2018, Công ty tham gia đóng góp ý kiến cho nhiều dự thảo Luật, Nghị định, Thông tư và các Quy chế hướng dẫn nhằm đưa ra các quy định, hướng dẫn thực hiện rõ ràng hơn đối với các hoạt động trên TTCK, cụ thể:

  •  Luật Chứng khoán Sửa đổi;
  •  Luật Sửa đổi, Bổ sung Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư;
  •  Nghị định 163/2018/NĐ-CP về trái phiếu doanh nghiệp;
  •  Thông tư thay thế Thông tư số 241/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Thông tư số 242/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các Tổ chức kinh doanh chứng khoán, Ngân hàng Thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam;
  •  Thông tư 32/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;
  •  Dự thảo Đề án Phát triển thị trường chứng khoán và bảo hiểm 2017-2020;
 
SSI là thành viên tích cực của Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán, với đại diện tham gia Ban chấp hành Hiệp hội, cũng như thành viên nòng cốt tại các Câu lạc bộ trực thuộc như Câu lạc bộ Luật, Câu lạc bộ Tư vấn Đầu tư, Câu lạc bộ Đào tạo. Thông qua các hoạt động với Hiệp hội, SSI đã tham gia góp ý xây dựng nhiều văn bản pháp luật và chế độ chính sách của Nhà nước. Đại diện Công ty cũng được Hiệp hội cử tham gia Tổ biên tập Dự án Luật chứng khoán sửa đổi, đồng thời tham gia nhiều cuộc họp Hội đồng thẩm định các dự thảo văn bản pháp luật về chứng khoán do Bộ Tư pháp tổ chức. Công ty cũng là thành viên của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, Câu lạc Bộ Quản lý Quỹ Việt Nam.