TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG VỀ MẶT KINH TẾ

 

Được thành lập vào năm 1999, SSI là một trong ba công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam, cũng là công ty chứng khoán tư nhân duy nhất tại thời điểm đó. Sau 18 năm hoạt động và phát triển, SSI hiện nay là công ty chứng khoán có mức vốn hóa lớn nhất trên thị trường, với vốn điều lệ là 5.000,64 VNĐ  – cao hơn rất nhiều so với mức ở thời điểm mới thành lập là 6 tỷ VNĐ. Công ty hiểu rằng chiến lược phát triển bền vững trong dài hạn chỉ có thể được hiện thực hóa nếu Công ty có một nền tảng tài chính vững chắc và sự tăng trưởng ổn định về mặt kinh tế. Từ đó, Công ty có thể gia tăng các đóng góp cho cộng đồng, xã hội thông qua việc đóng góp cho ngân sách nhà nước, kết nối vốn và cơ hội đầu tư, và tham gia tích cực các hoạt động xây dựng TTCK nói riêng và Thị trường Tài chính nói chung. 

 

Hoạt động kinh doanh hiệu quả


Trải qua 18 năm hoạt động, SSI luôn nỗ lực hết sức để đạt kết quả kinh doanh tích cực, hoàn thành vượt mức kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua. Cụ thể trong năm 2017, Công ty ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất năm 2017 đạt 3.043,2 tỷ VNĐ, tăng trưởng 19,8% so với năm 2016 và vượt 44,35% kế hoạch kinh doanh 2017 về doanh thu. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 1.405 tỷ VNĐ, tăng 23% và vượt 32,8% kế hoạch kinh doanh năm.


 

 

Trong đó, các lĩnh vực kinh doanh đều ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực

 

 

Doanh thu từ Dịch vụ Chứng khoán đạt 1.328,2 tỷ VNĐ, tăng trưởng 53% so với năm 2016, chiếm 43,5% doanh thu toàn Công ty. SSI tiếp tục gia tăng cách biệt tại vị trí dẫn đầu trên cả hai sàn HOSE và HNX, với thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ năm 2017 đạt 15,26% - tăng mạnh so với mức 13,04% của năm 2016. Theo đó, doanh thu từ Hoạt động Môi giới chứng khoán năm 2017 đạt 779,7 tỷ VNĐ, tăng trưởng 105% so với năm 2016. Dư nợ ký quỹ và cho vay ứng trước tại thời điểm cuối năm đạt hơn 5.700 tỷ VNĐ. Doanh thu từ hoạt động cho vay và phải thu (cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán) đóng góp một phần quan trọng trong tổng doanh thu toàn Dịch vụ Chứng khoán, chiếm 39% doanh thu Khối, đạt 519,65 tỷ VNĐ, tăng 21% so với năm 2016. 


Hoạt động đầu tư ghi nhận mức doanh thu 1.060,8 tỷ VNĐ, đóng góp 34,7% vào tổng doanh thu của SSI. Với tổng giá trị đầu tư năm 2017 lên tới 3.998 tỷ VNĐ (tính theo giá trị thị trường ngày 31/12/2017), SSI tiếp tục duy trì một cách hiệu quả chiến lược đầu tư giá trị, đồng hành phát triển cùng doanh nghiệp. Tại thời điểm cuối năm, SSI có 3 Công ty liên kết là Công ty Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN - HOSE), Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN - HOSE), Công ty Cổ phần Khử Trùng Việt Nam (VFG - HOSE) - cả 3 Công ty này đều có những kết quả kinh doanh khả quan năm vừa qua. 
Nguồn vốn và Kinh doanh Tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nâng tổng tài sản lên mức 18.764 tỷ VNĐ cuối năm 2017 – mức tăng kỷ lục 34% so với cùng kỳ năm 2016; đảm bảo thanh khoản tuyệt đối cho Công ty, Khách hàng; hỗ trợ hiệu quả nhu cầu về vốn của các mảng kinh doanh khác cũng như gặt hái nhiều thành công vượt bậc trong mảng kinh doanh nguồn vốn. Nguồn vốn và Kinh doanh tài chính ghi nhận 487,4 tỷ VNĐ doanh thu, chiếm 16% tổng doanh thu toàn SSI và tăng trưởng 33,2% so với năm ngoái. 

 

Năm 2017 cũng ghi dấu thành công của Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư với nhiều thương vụ tư vấn thành công, có quy mô lớn với giá trị giao dịch mỗi thương vụ lên tới hàng trăm triệu USD. Doanh thu mảng Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư ở mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, đạt trên 111 tỷ VNĐ. 

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) tiếp tục tăng quy mô tổng tài sản quản lý của khách hàng bên ngoài lên 60,3% so với năm ngoái, đạt 6.112 tỷ VNĐ. Doanh thu SSIAM năm 2017 đã tăng trưởng 67,9% so với năm 2016, đạt 54,6 tỷ đồng. 

 

Năm 2017, tổng tài sản hợp nhất của SSI đạt gần 18.764,4 tỷ VNĐ – đạt mức tăng kỷ lục 34% so với năm 2016, và mức vốn chủ sở hữu là 8.616,2 tỷ VNĐ

 

 

Đóng góp cho Ngân sách Nhà nước 


Kể từ khi thành lập, SSI luôn chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ thuế và các khoản phải nộp cho Ngân sách Nhà nước với mức đóng có xu hướng tăng dần qua các năm.  Trong nhiều năm trở lại đây, Công ty luôn thuộc top 100 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. 

 

 

 

Thành công trong việc kết nối vốn với cơ hội đầu tư
 
Hoạt động của SSI chú trọng vào việc giúp các Doanh nghiệp huy động vốnqua TTCK, góp phần vào sự hình thành một kênh dẫn vốn và phân phối vốn dài hạn theo cơ chế thị trường cho nền kinh tế; góp phần khơi dậy và huy động nguồn lực, thúc đẩy kinh tế phát triển; góp phần làm cho nền kinh tế tiến nhanh hơn đến sự minh bạch, công khai, công bằng và linh hoạt hơn. 
 
Năm 2017, SSI đã thực hiện một loạt các hoạt động tư vấn thành công cho nhiều thương vụ giao dịch có quy mô lớn, trị giá hàng trăm triệu USD. Trong số đó có thể kể đến thương vụ Tư vấn Chào bán thành công cổ phần tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM – HOSE ) với giá trị giao dịch là 396 triệu USD; Tư vấn Bán thứ cấp cổ phần Công ty Cổ phần Vincom Retail (VRE - HOSE) với tổng giá trị giao dịch 742 triệu USD, Tư vấn Bán thứ cấp cổ phần của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDB - HOSE) với tổng giá trị huy động đạt 300 triệu USD, tư vấn huy động vốn 230 triệu USD cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG – HOSE) v.v…
 
Chủ động, tích cực tham gia xây dựng thị trường 
 
Không chỉ dừng ở việc chấp hành nghiêm và đẩy đủ các quy định của Nhà nước về chứng khoán và các quy định khác có liên quan, SSI luôn chủ động trong việc đóng góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về TTCK, nâng cao tính thực tiễn và chất lượng cho các văn bản của cơ quan nhà nước; tích cực tham gia xây dựng các sản phẩm mới trên thị trường. 
 
Năm 2017, Công ty tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến cho nhiều dự thảo Luật, Nghị định, thông tư và các quy chế hướng dẫn nhằm đưa ra các quy định, hướng dẫn thực hiện rõ ràng hơn đối với các hoạt động trên TTCK, cụ thể: 
Luật Chứng khoán (sửa đổi);
Nghị định thay thế Nghị định 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
Quy chế hướng dẫn chào bán và phòng ngừa rủi ro chứng quyền có bảo đảm;
Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán;
Sửa đổi Thông tư số 242/2016/TT-BTC về việc quy định giá dich vụ trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam;
Nghị định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực chứng khoán;
Thông tư 134/2017/TT-BTC về giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán;
Sửa đổi Quyết định 201/QĐ-UBCK ngày 03/03/2014 của Chủ Tịch UBCKNN về phương pháp tính số lợi bất hợp pháp đối với hành vi thao túng TTCK và giao dịch nội gián.
 
Công ty cũng là thành viên tiên phong trong việc đề xuất và kiến nghị các điểm nhằm phát triển TTCKPS, như kiến nghị UBCKNN bổ sung Thông tư cho phép ký quỹ nhà đầu tư trên tài khoản tổng tại công ty chứng khoán, giảm phí chuyển tiền ký quỹ qua ngân hàng thanh toán, kiến nghị giá trị thuế trên mỗi giao dịch v.v… Đối với sản phẩm chứng quyền có đảm bảo dự kiến sẽ ra mắt thị trường vào tháng 5/2018, Công ty là thành viên tham gia tổ công tác xây dựng sản phẩm này cùng HOSE, tích cực tham gia xây dựng về sản phẩm, đóng góp ý kiến đối với các quy định về thuế, kế toán liên quand dến sản phẩm này. SSI cũng sẽ là một trong những công ty chứng khoán đầu tiên sẽ phát hành chứng quyền có đảm bảo. 
 
Liên quan đến việc tham gia các hiệp hội ngành, SSI cử đại diện tham gia là thành viên của Câu lạc bộ Luật, và Câu lạc bộ Tư vấn đầu tư thuộc Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán, trong đó Câu lạc bộ Luật là đầu mối, tham gia các hoạt động xây dựng pháp luật chứng khoán. Ngoài ra,  đại diện Công ty cũng là thành viên của Ban Phát triển Thị trường & Ban Pháp chế - Hiệp hội thị trường Trái phiếu Việt Nam.