HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CÓ TRÁCH NHIỆM

 

SSI tin rằng, yếu tố Môi trường, Xã hội và Quản trị Doanh nghiệp (ESG) luôn là một trong những nguyên tắc lựa chọn đầu tư bên cạnh phân tích cơ bản doanh nghiệp và định giá cổ phiếu. Chúng tôi nhận thấy sự tăng trưởng trong dài hạn của Doanh nghiệp, cũng như với giá trị của cổ phiếu, có mối liên hệ mật thiết với những tác động lên môi trường, xã hội của Doanh nghiệp cũng như chất lượng các hoạt động quản trị doanh nghiệp. 

 

 

 

SSI áp dụng các chuẩn mức về ESG của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) trong các khoản đầu tư với mục tiêu cuối cùng là phát triển bền vững. Cụ thể, trong quy trình đầu tư, Công ty dành nhiều thời gian để tìm hiểu về Ban Lãnh Đạo Doanh nghiệp tầm nhìn của họ, về tính minh bạch và các hoạt động quản trị doanh nghiệp. Chúng tôi cũng xem xét các yếu tố khác như môi trường làm việc và xác định đó có phải là môi trường làm việc vì lợi ích tốt nhất của người lao động hay không; cùng với việc đánh giá những tác động lên môi trường, xã hội trong hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp. Việc đánh giá về ESG là yếu tố trọng yếu trong quá trình ra quyết định đầu tư của SSI. Mặc dù không trưc tiếp hoạt động trong lĩnh vực tác động tới môi trường, Công ty tin rằng SSI cần phải trực tiếp hoặc gián tiếp chung tay cùng cộng đồng để xây dựng môi trường an toàn, bền vững cho thế hệ tương lai. Các công ty mà SSI ra quyết định đầu tư đều là doanh nghiệp có kế hoạch phát triển bền vững rõ ràng, có kế hoạch xây dựng quy trình quản lý phát triển với tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng và cam kết bảo vệ môi trường. 


Sau khi đã ra quyết định đầu tư, SSI tiếp tục làm việc sâu sát với Công ty đầu tư và nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc khuyến khích và tư vấn cho họ cải thiện yếu tố ESG trong hoạt động. Đội ngũ đầu tư của SSI trực tiếp cử người tham gia vào HĐQT, BKS của Doanh nghiệp để hỗ trợ họ cải thiện các hoạt động quản trị doanh nghiệp, và khuyến khích tính minh bạch trong quá trình ra quyết định. Ngoài ra, SSI cũng giới thiệu các thành viên HĐQT độc lập cho doanh nghiệp để tăng cường tính minh bạch và giảm xung đột lợi ích trong doanh nghiệp đó. 


Cụ thể, trong các khoản đầu tư ở lĩnh vực nông nghiệp, SSI hoạt động tích cực trong việc tạo nên chuỗi giá trị ngành, trong đó sản phẩm cung cấp ra thị trường có thể truy suất được nguồn gốc. Công ty là đơn vị đưa sản phẩm tới người tiêu dùng cuối cùng, giảm thiểu quan ngại, lo lắng trong việc tìm đầu ra và vấn đề giá cả của người nông dân, từ đó tạo nên vòng đời sản phẩm bền vững hơn. Khi làm việc với một Công ty đầu tư trong ngành giống cây trồng, thông qua việc khuyến khích Công ty đó làm việc sâu sát hơn với người nông dân trong công tác chuyển giao công nghệ cũng như bao tiêu sản phẩm, SSI đã góp phần giúp người nông dân tăng gấp đôi thu nhập của họ. 


Đối với một khoản đầu tư khác, SSI khuyến khích Ban Lãnh đạo Công ty minh bạch hơn trong quá trình ra quyết định. SSI tư vấn doanh nghiệp sửa điều lệ để phòng tránh rủi ro có doanh nghiệp khác thâu tóm với thái độ thù địch (hostile takeover), và hỗ trợ doanh nghiệp rà soát lại chi phí hoạt động, tuyển dụng nhân sự cao cấp điều hành những Bộ phận còn yếu v.v…

 

Thực hiện chiến lược đầu tư đồng hành cùng doanh nghiệp trong nhiều năm qua, không chỉ giúp doanh nghiệp cải thiện các yếu tố ESG hướng tới phát triển bền vững, SSI cũng đạt được mục tiêu tăng trưởng bền vững của mình trong hoạt động đầu tư, đóng góp lớn vào tỷ trọng doanh thu của SSI. Cụ thể, năm 2017, doanh thu từ hoạt động đầu tư đóng góp 34,7% trong cơ cấu doanh thu hợp nhất. Công ty tiếp tục duy trì 3 Công ty liên kết – đều là những công ty dẫn đầu ngành, có doanh thu, lợi nhuận ổn định, mức chi trả cổ tức cao, và có sản phẩm chất lượng có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Trong năm 2017, SSI đã tiếp tục cùng các Công ty liên kết tái cơ cấu chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp. Các Công ty cũng đẩy mạnh việc tìm đối tác để xây dựng chuỗi giá trị và nâng cao giá trị của mình. Cụ thể, hai trong số ba công ty liên kết đạt mức tăng trưởng lợi  nhuận hai con số: Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN – HOSE) - 44%, Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN – HOSE) - 23%.  Đặc biệt, Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN – HOSE) đã được bình chọn đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng các Doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng mạnh năm 2017. Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFG – HOSE) tuy có lợi nhuận giảm nhẹ (5%) nhưng tiếp tục giữ vững thị phần số 2 trong mảng thuốc bảo vệ thực vật. 


Tóm tắt thông tin về các Công ty Liên kết của SSI: