ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hoạt động dựa trên tầm nhìn “Chúng ta cùng thành công”, SSI luôn coi việc đem lại hiệu quả tối ưu và lợi ích tốt nhất cho Khách hàng, Đối tác, Cộng sự, Cổ đông và Cộng đồng chính là thành công của Công ty. SSI nhận thức được rằng, một doanh nghiệp không thể tồn tại nếu chỉ tập trung vào những mục tiêu phát triển đơn lẻ, ngắn hạn mà không quan tâm tới sự tăng trưởng dài hạn đặt trong mối quan hệ với nền kinh tế, môi trường và xã hội. Đặc biệt, trong bối cảnh môi trường kinh doanh có nhiều thử thách đến từ biến động kinh tế vĩ mô, thị trường chứng khoán (TTCK) dự báo sẽ tiếp tục dao động trong biên độ rộng cùng sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ từ các Công ty Chứng khoán trong và ngoài nước, hơn bao giờ hết SSI cần lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào chiến lược phát triển, tiếp tục giữ vững vị trí là định chế tài chính hàng đầu Việt Nam và vươn ra thị trường quốc tế. Vì vậy, định hướng chiến lược trong dài hạn của SSI chính là đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty song hành cùng với sự phát triển bền vững của Thị trường Tài chính Việt Nam và đóng góp một cách hiệu quả nhất, thiết thực nhất cho Xã hội. 

 

Theo đó, SSI chia sẻ những cơ hội và lợi ích với Khách hàng, Cổ đông, Cộng sự, Đối tác và Cộng đồng. Đó chính là yếu tố quan trọng giúp Công ty hoàn thành được chiến lược đã đặt ra, mang lại sự phát triển bền vững cho SSI và các bên liên quan.