Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về phát triển bền vững

 

Kính gửi Qúy Cổ đông,

 

Hiện nay, những biến đổi theo chiều hướng tiêu cực của môi trường trong quá trình phát triển kinh tế đã và đang tạo ra mối lo ngại cho nhiều quốc gia và đe dọa về sự tăng trưởng bền vững của nền kinh tế toàn cầu. Mặt trái của nền kinh tế phát triển là các vấn đề về thay đổi khí hậu toàn cầu, môi trường bị thoái hóa, cạn kiệt nguồn tài nguyên. Trong bối cảnh đó, phát triển bền vững trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu của các quốc gia, hướng đến một nền kinh tế xanh – đảm bảo sự phát triển lâu dài cho thế hệ tương lai.

 

Trong xu hướng chung của thế giới, Việt Nam cũng đã xây dựng chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2011-2020, chú trọng đến việc cân bằng các yếu tố xã hội, kinh tế, môi trường. Trong đó, Doanh nghiệp đóng một vai trò quan trọng và tích cực trong việc hiện thực hóa các mục tiêu quốc gia, đóng góp vào quá trình tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững. Việc gắn kết các mục tiêu phát triển bền vững trong chiến lược kinh doanh của Doanh nghiệp được đặc biệt quan tâm và chú trọng, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

 

Lớn lên cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán, trở thành định chế tài chính hàng đầu Việt Nam, hơn ai hết SSI hiểu được tầm quan trọng của việc lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. SSI không chỉ chú trọng tới các mục tiêu tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận mà còn kết hợp thực hiện các mục tiêu môi trường, xã hội, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan. Việc thực hiện tốt các hoạt động phát triển bền vững giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh trên thị trường, thu hút sự quan tâm của các Nhà đầu tư trong và ngoài nước, gắn kết đội ngũ và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, từ đó đóng góp hiệu quả cho thị trường, cộng đồng và xã hội.

 

Năm 2016, SSI tiếp tục tích cực đầu tư cho các hoạt động phát triển bền vững. Kết quả kinh doanh tốt trong nhiều năm trở lại đây đã trực tiếp đóng góp cho Ngân sách Nhà nước thông qua việc thực hiện nghĩa vụ thuế và các khoản phải nộp. Cùng với đó là những đóng góp gián tiếp tới sự phát triển của nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng, bao gồm:

  • - Tư vấn Doanh nghiệp huy động vốn, góp phần vào sự hình thành một kênh dẫn vốn và phân phối vốn dài hạn theo cơ chế thị trường cho nền kinh tế, khơi dậy và huy động nguồn lực, thúc đẩy kinh tế phát triển.
  • - Quản lý tài sản của nhà đầu tư an toàn, minh bạch; hỗ trợ nhà đầu tư tìm kiếm các cơ hội đầu tư hiệu quả.
  • - Đóng góp cho sự phát triển của Thị trường Chứng khoán thông qua các hoạt động xây dựng thị trường, tham gia phát triển sản phẩm mới.
  • - Thực hiện chiến lược đầu tư trách nhiệm, đồng hành cùng phát triển với các Công ty Liên kết
  • - Tăng cường tình minh bạch và hiệu quả quản trị doanh nghiệp; bảo vệ quyền lợi của cổ đông.
  • - Tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

 

SSI đã không thể phát triển bền vững nếu không có được sự ủng hộ từ Khách hàng. Vì vậy, SSI luôn nỗ lực trong mọi hoạt động nhằm mang đến sự hài lòng cho Khách hàng; đồng thời đẩy mạnh trao đổi, chia sẻ với khách hàng để có thể hiểu nhiều hơn về họ và giúp xây dựng một chiến lược đồng hành cùng phát triển lâu dài.

 

Nhân sự luôn là một mấu chốt cho sự phát triển bền vững và trong 17 năm qua, SSI đã không ngừng tập trung xây dựng một tổ chức mà trong đó mỗi thành viên đều cảm thấy hài lòng trong công việc, bằng cách tạo điều kiện và thúc đẩy sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống; đẩy mạnh đào tạo và phát triển con người; đề cao tính tuân thủ để đạt được những mục tiêu phát triển bền vững thay vì những lợi ích trong ngắn hạn.

 

Ngoài ra, với cam kết “Chúng tôi tình nguyện thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, chung sức vì sự phát triển của cộng đồng”, trong suốt chặng đường phát triển, SSI đã chủ động đầu tư, xây dựng các chương trình phát triển giao dịch và thể chất cho thế hệ trẻ, cũng như chung tay cùng cộng đồng để góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

 

Bước sang năm thứ 17 của hành trình kết nối, SSI sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh đã lựa chọn và cam kết mang lại những bước phát triển bền vững cho chính SSI, cho Cổ đông, Khách Hàng, Nhân viên, Đối tác và Cộng đồng. Xin cám ơn sự ủng hộ và đồng hành của toàn thể quý Cổ đông, Khách hàng, Đối tác và toàn thể Nhân viên Công ty trong suốt thời gian qua.

 

Xin kính chúc các Quý vị sức khoẻ và thành công!

 

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

 

 

 

Nguyễn Duy Hưng