Hoạt động phát triển bền vững năm 2016

 

Thành công trong việc kết nối vốn với cơ hội đầu tư

Hoạt động của SSI chú trọng vào việc giúp các Doanh nghiệp huy động vốn qua TTCK, góp phần vào sự hình thành một kênh dẫn vốn và phân phối vốn dài hạn theo cơ chế thị trường cho nền kinh tế; góp phần khơi dậy và huy động nguồn lực, thúc đẩy kinh tế phát triển; góp phần làm cho nền kinh tế tiến nhanh hơn đến sự minh bạch, công khai, công bằng và linh hoạt hơn.

 

Năm 2016, SSI tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư thông qua các hoạt động tư vấn thành công nhiều giao dịch có quy mô lớn, trị giá hàng triệu USD. Một trong những thương vụ nổi bật có thể kể đến là việc SSI đã tham gia tư vấn chào bán thành công 78,38 triệu cổ phần Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM – HOSE), đây là thương vụ có giá trị giao dịch cao nhất toàn Đông Nam Á trong năm 2016. Ngoài ra, SSI cũng tư vấn cho một số Doanh nghiệp niêm yết lớn trong nước như tư vấn thoái vốn cho các Cổ đông tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG – HOSE), tư vấn huy động vốn thông qua chào bán riêng lẻ theo hình thức dựng sổ cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL – HOSE), tư vấn chào bán toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN – HOSE) tại 2 công ty con hoạt động trong mảng vệ sinh, tư vấn nắm quyền chi phối cho Cổ đông lớn tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Domesco (DMC – HOSE). SSI cũng tư vấn và làm đại lý phát hành trái phiếu cho nhiều tổ chức tín dụng và doanh nghiệp, như Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Quốc dân, Công ty Tài chính TNHH HD Saison, Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (KDC – HOSE), Công ty Cổ phần Transimex (TMS – HOSE), v.v…

 

Quản lý tài sản của nhà đầu tư an toàn, minh bạch

Mặc dù sự cạnh tranh của các công ty chứng khoán khá gay gắt trong thời gian vừa qua, SSI vẫn luôn kiên định với nguyên tắc tôn trọng khách hàng, tuân thủ pháp luật, để không chỉ kinh doanh có lãi mà còn bảo vệ được nhà đầu tư không bị thất thoát tài sản, xây dựng TTCK minh bạch. Trong các năm qua, SSI đã quản lý tài sản cho Nhà đầu tư trong nước và quốc tế hiệu quả, góp phần giữ trọn niềm tin của các nhà đầu tư vào TTCK Việt Nam, xây dựng một nền kinh tế ổn định. Tính đến cuối năm nay, SSI đang quản lý trên 100 nghìn tài khoản của khách hàng một cách an toàn và bảo mật.

 

Đối với mảng quản lý tài sản, SSIAM đã và đang nỗ lực không ngừng trong việc huy động từ các khách hàng mới cũng như quản lý hiệu quả tài sản của các khách hàng hiện tại. Tính đến cuối năm 2016, tổng tài sản SSIAM quản lý là 7.913 tỷ VNĐ – tăng 27,4% so với năm 2015. Đặc biệt, SSIAM là Công ty Việt Nam duy nhất huy động thành công Quỹ tại thị trường nước ngoài, mở ra một hướng đi mới, hiệu quả trong việc huy động vốn cho nền kinh tế.

 

 

Chúng tôi không ngừng nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng quản lý tài sản do khách hàng ủy thác. Quy trình đầu tư, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ được vận hành bài bản và chuyên nghiệp, không chỉ tuân thủ quy định của pháp luật mà còn đảm bảo giảm thiểu tối đa xung đột lợi ích, ảnh hưởng tới quyền lợi Nhà Đầu tư. Với phương châm phát triển bền vững, chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu xây dựng niềm tin, sự minh bạch và tăng trưởng giá trị tài sản lâu dài cho Nhà Đầu tư.

 

Chủ động, tích cực tham gia xây dựng thị trường

Không chỉ dừng ở việc chấp hành nghiêm và đẩy đủ các quy định của Nhà nước về chứng khoán và các quy định khác có liên quan, SSI luôn chủ động trong việc đóng góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về TTCK, nâng cao tính thực tiễn và chất lượng cho các văn bản của cơ quan nhà nước; tích cực tham gia xây dựng các sản phẩm mới trên thị trường.

 

Trong năm 2016, SSI tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến cho nhiều dự thảo của các Nghị định, Thông tư nhằm đưa ra các quy định & hướng dẫn thực hiện rõ ràng hơn đối với các hoạt động trên TTCK như: dự thảo Nghị định 86/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính Phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán; dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính Phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp; dự thảo Thông tư 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán; dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán; dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính; dự thảo Thông tư 10/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn Nghị định 135/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính Phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; dự thảo Quy chế hướng dẫn báo cáo về hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài của UBCKNN; dự thảo Nghị định về kiểm toán nội bộ; dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế giao dịch ký quỹ chứng khoán của UBCKNN; dự thảo Quy chế niêm yết chứng khoán, Quy chế giao dịch chứng khoán, Quy chế công bố thông tin tại SGDCK TP.HCM; dự thảo Nghị định quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng và dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định này.

 

Để chuẩn bị cho sự ra đời của TTCK Phái sinh tại Việt Nam năm 2017, ngoài việc tham gia nhóm công tác xây dựng sản phẩm chứng quyền có đảm bảo của HOSE, SSI cũng tích cực đóng góp ý kiến tới các cơ quan quản lý hoàn thiện khung pháp lý, quy trình, quy chế như dự thảo Thông tư 107/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm và các dự thảo Quy chế niêm yết, Quy chế giao dịch bổ sung, Quy chế hoạt động tạo lập thị trường, Quy chế công bố thông tin và quản lý hoạt động phòng ngừa rủi ro đối với chứng quyền có đảm bảo. 

 

SSI cũng cử đại diện tham gia là thành viên, đóng góp ý kiến trong các cuộc họp định kỳ của Ủy ban Hội đồng chỉ số, Hiệp hội Trái phiếu Việt Nam (VBMA), và Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán (VASB).

 

Ngoài ra, trong khuôn khổ các hoạt động cùng với UBCK và 2 Sở HOSE, HNX trong kỷ niệm 20 năm thành lập TTCK Việt Nam, SSI đã tài trợ cho việc tổ chức Hội thảo “Hội thảo Phát triển thị trường vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp”, và cùng với báo NDH tổ chức talkshow “20 năm TTCK và bước chuyển của dòng vốn ngoại” – sự kiện do ông Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty) là người chủ trì, cùng trao đổi với đại diện các Cơ quan quản lý, Doanh nghiệp về quá trình xây dựng TTCK trong 20 năm qua, câu chuyện thu hút dòng vốn ngoại & triển vọng trong tương lai.

 

Trang trước

Tiếp