Hoạt động phát triển bền vững năm 2016

 

TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG VỀ MẶT KINH TẾ

 

SSI hiểu rằng chiến lược phát triển bền vững trong dài hạn của Công ty chỉ có thể được hiện thực hóa nếu Công ty có một nền tảng tài chính vững chắc và sự tăng trưởng ổn định về mặt kinh tế. Từ đó, Công ty có thể gia tăng các đóng góp cho cộng đồng, xã hội thông qua việc đóng góp cho ngân sách nhà nước, kết nối vốn và cơ hội đầu tư, quản lý tài sản cho Nhà Đầu tư một cách an toàn & minh bạch, tham gia tích cực các hoạt động xây dựng TTCK nói riêng và Thị trường Tài chính nói chung.

 

Kinh doanh hiệu quả, đóng góp cho Ngân sách Nhà nước

Trải qua 17 năm hoạt động, SSI đã luôn nỗ lực để đạt kết quả kinh doanh tích cực, hoàn thành kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua. Tính trong 4 năm trở lại đây, doanh thu và lợi nhuận của SSI đều đạt ở mức cao, thị giá cổ phiếu giữ ổn định trong khoảng thời gian dài ở mức hơn 2 lần so với mệnh giá. Cụ thể, doanh thu hợp nhất năm 2016 vượt 60% kế hoạch kinh doanh về doanh thu, đạt 2.312 tỷ VNĐ – tăng trưởng 28% so với cùng kỳ, và lợi nhuận trước thuế là 1.056,8 tỷ VNĐ – vượt 11,24% kế hoạch năm. Trong đó, các lĩnh vực kinh doanh đều ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực.

 

 

Năm 2016, tổng tài sản hợp nhất của SSI đạt 13.228 tỷ VNĐ, tăng 9% so với năm ngoái, và mức vốn chủ sở hữu đạt 7.152,6 tỷ VNĐ.

 

 

Công ty luôn chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ thuế và các khoản phải nộp cho Ngân sách Nhà nước với mức đóng tăng dần qua các năm. Năm 2005, SSI đã thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước với mức đóng 347 triệu VNĐ. Năm 2006, mức này đạt 3,8 tỷ VNĐ. Năm 2007 và năm 2008 – là hai năm SSI nhận được sự ưu đãi thuế khi tham gia niêm yết cổ phiếu trên TTCK Việt Nam, nhưng mức đóng thuế của SSI vẫn đạt lần lượt 103 tỷ VNĐ và 140 tỷ VNĐ. Từ năm 2009 đến nay, mặc dù nền kinh tế toàn cầu rơi vào khủng hoảng, kinh tế Việt Nam đặc biệt là TTCK bị ảnh hưởng khá nặng nề, SSI vẫn tiếp tục quản lý tốt nguồn vốn của Công ty và của các Nhà đầu tư, đảm bảo an toàn và sinh lãi cao, đóng góp đều đặn cho Ngân sách Nhà nước. Năm 2016, mức thuế SSI đóng góp đạt 390,8 tỷ VNĐ, tăng xấp xỉ 45% so với năm 2015. Trong nhiều năm trở lại đây, SSI đều thuộc top 100 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

 

 

 

Trang trước

Tiếp