Năm 2019 là một năm kinh doanh đầy khó khăn với SSI nói riêng và các Công ty Chứng khoán nói chung do sự sụt giảm mạnh của thanh khoản thị trường. Tại HOSE, khối lượng giao dịch bình quân phiên trong năm chỉ đạt 189,2 triệu chứng khoán, tương ứng với giá trị 3.765 tỷ VNĐ/ngày, so với cùng kỳ 2018 đã sụt giảm lần lượt 17,8% về khối lượng và 26,8% về giá trị giao dịch. Giá trị giao dịch trung bình ngày thông qua giao dịch khớp lệnh trên 3 sàn cũng đã giảm 34% trong năm 2019 xuống còn 149 triệu USD. Tổng giá trị mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài chỉ đạt 206 triệu USD trong năm 2019, giảm 89% so với năm 2018. Điều kiện thị trường không thuận lợi cũng khiến các hoạt động huy động vốn cổ phần, chào bán ra công chúng của nhiều doanh nghiệp chịu ảnh hưởng tiêu cực, không xuất hiện những thương vụ có giá trị cao kỷ lục như năm trước đó. Điều này gây bất lợi cho các hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán, đặc biệt những mảng phụ thuộc nhiều vào thanh khoản và giá trị giao dịch thị trường như môi giới chứng khoán. 


Bên cạnh đó, thông tư 128/2018/TT-BTC được ban hành và có hiệu lực từ ngày 15/02/2019, gỡ bỏ mức giá sàn dịch vụ mua, bán chứng khoán 0,15%. Quy định này đã tạo ra một cuộc cạnh tranh mạnh mẽ về phí môi giới. Nhiều Công ty Chứng khoán ngay lập tức giảm phí giao dịch xuống mức rất thấp, thậm chí áp dụng các chương trình giảm giá 0 đồng, miễn phí giao dịch trọn đời v.v… Đồng thời, từ nửa cuối 2018, thị trường đã đón nhận ngày càng nhiều hơn sự tham gia của các đối thủ cạnh tranh nước ngoài, với thế mạnh về nguồn vốn giá rẻ, rất tích cực mở rộng hoạt động cho vay ký quỹ (margin), cung cấp ra thị trường những gói vay margin với mức giá hấp dẫn. 


Trải qua gần 20 năm thăng trầm cùng TTCK, SSI nhận định đây là thời điểm khó khăn nhưng cũng chính là cơ hội. Công ty kiên định đi theo hướng đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ thuộc các mảng kinh doanh chính bao gồm Dịch vụ Chứng khoán Khách hàng Cá nhân và Dịch vụ Chứng khoán Khách hàng Tổ chức (môi giới, lưu ký, tư vấn đầu tư), Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư (tư vấn tài chính cho khách hàng doanh nghiệp), Đầu tư, Nguồn vốn và Kinh doanh Tài chính, và Quản lý Quỹ, nhằm cung cấp cho Khách hàng trọn gói dịch vụ, giúp cho Khách hàng có thể tối ưu hóa vốn đầu tư và linh hoạt kinh doanh. Đồng thời, năm 2019, Công ty dành nhiều nguồn lực nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới, xây dựng hệ thống công nghệ thông tin song song với nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự nhằm sẵn sàng đáp ứng tốt nhất yêu cầu của Khách hàng trong thời kỳ mới. 


Sau khi đánh giá tình hình thị trường 9 tháng đầu năm có nhiều ảnh hưởng bất lợi tới hoạt động kinh doanh của Công ty, tháng 10/2019, căn cứ ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT SSI đã quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu: lợi nhuận trước thuế 2019 về mức 1.100 tỷ VNĐ, doanh thu về mức 2.950 tỷ VNĐ, tương đương với mức giảm 35,3% và 21,9% so với kế hoạch kinh doanh đề ra đầu năm. Kết thúc năm 2019, Công ty ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 3.308,6 tỷ VNĐ, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 1.105,5 tỷ VNĐ – đạt kế hoạch kinh doanh đã điều chỉnh, với chi phí hoạt động giữ ổn định so với cùng kỳ năm ngoái. 

 

 

 

 

 

Trang trước                                                                                                                                                                      Trang sau