Năm 2019, tổng tài sản SSI tiếp tục có mức tăng trưởng ổn định, đạt trên 27 nghìn tỷ VNĐ tại ngày 31.12.2019 – tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước.

 

 

Về cơ cấu, tài sản ngắn hạn chiếm 82% tổng tài sản Công ty, trong số đó các loại tài sản an toàn như tiền, các khoản tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng chiếm 3,9%, những khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (Held-to-maturity/HTM) bao gồm tiền gửi có kỳ hạn và chứng chỉ tiền gửi với thời gian nắm giữ đến ngày đáo hạn dưới một năm chiếm 39,7%.

 

Tổng số dư tiền gửi tại ngân hàng của SSI ở mức 11.762 tỷ VNĐ cuối năm 2019, giảm 9% so với mức cuối năm 2018. Tài sản này hoàn toàn được tài trợ bằng nguồn vốn vay từ các ngân hàng thương mại. Mức chênh lệch lãi suất bình quân giữa lãi suất vay và lãi suất tiền gửi quanh mức 1,5%. Hoạt động kinh doanh nguồn vốn không chỉ đem lại 1 phần doanh thu cho Công ty, mà những con số ấn tượng này còn thể hiện tín nhiệm cao của SSI, tính chất chuyên nghiệp và năng động trong quan hệ kinh doanh với các ngân hàng thương mại. Không những vậy, hoạt động tích cực này còn đem lại những lợi ích khác như xây dựng được quan hệ thanh toán chi phí thấp, nhanh chóng và hiệu quả trong dịch vụ thanh toán cho nhà đầu tư. Công tác quản lý rủi ro đối với hoạt động kinh doanh nguồn vốn cũng rất chặt chẽ, các ngân hàng đối tác cho vay và nhận tiền gửi đều là những ngân hàng lớn có tín nhiệm cao, thanh khoản được bảo đảm tuyệt đối thông suốt. Trong năm 2019 Công ty không phát sinh chậm trễ thanh toán hay tranh chấp nào liên quan đến các hợp đồng vay và gửi. 

 

Trước những biến động khó đoán định của thị trường cổ phiếu trong năm 2018 – 2019 và nhằm phục vụ nhu cầu của các sản phẩm dịch vụ mới, tài sản SSI được phân bổ một cách linh hoạt. Công ty cũng chuyển dần một phần tài sản đầu tư từ cổ phiếu sang trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi. Cụ thể, năm 2019, các khoản tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) giảm 40%, trong khi tài sản tài chính ghi nhận ở giá trị hợp lý thông qua lãi/ lỗ (FVTPL) tăng hơn 2 lần chủ yếu do các khoản đầu tư mới vào chứng chỉ tiền gửi. Ngoài ra, một phần 3% danh mục FVTPL là các chứng khoán nắm giữ để phòng ngừa rủi ro (hedging) cho các chứng quyền có bảo đảm mà SSI phát hành trong năm.

 

Số dư nợ cho vay ký quỹ của SSI có xu hướng giảm nhẹ, cuối năm 2019 ở mức 5.286 tỷ VNĐ, trong bối cảnh các công ty chứng khoán nước ngoài gia nhập thị trường và bước đầu đưa ra mức lãi suất cho vay rất thấp tới khách hàng. Tuy nhiên, thay vì chủ trương cạnh tranh không bền vững bằng lãi suất thấp, Công ty chọn giải pháp tiếp tục tập trung vào cải thiện chất lượng dịch vụ cung cấp tới các nhà đầu tư, kết hợp đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ tài chính, đồng thời duy trì chính sách cho vay thận trọng trước những biến động khó đoán định của thị trường. Hoạt động cho vay ký quỹ của SSI hoàn toàn nằm trong phạm vi kiểm soát rủi ro chặt chẽ nhờ sự phối hợp kiểm tra kiểm soát nhiều vòng của các bộ phận Kiểm soát Nghiệp vụ, Dịch vụ Tài chính, Quản trị Rủi ro và rà soát hậu kiểm định kỳ của Kiểm toán Nội bộ cùng Kiểm soát Nội bộ. Quy trình quản trị rủi ro đối với hoạt động cho vay ký quỹ được thực hiện toàn diện, từ xây dựng hệ thống chấm điểm cổ phiếu được phép vay ký quỹ, xác định các tỷ lệ hạn mức hợp lý, giám sát biến động rủi ro tiềm tàng hàng ngày, đến tuân thủ kỷ luật quản lý rủi ro khi phát sinh các khoản vay chạm ngưỡng cảnh báo. Công tác quản lý rủi ro chặt chẽ vừa hỗ trợ Khách hàng thực hiện giao dịch đầu tư linh hoạt, an toàn vừa đảm bảo bảo toàn vốn cho Công ty, năm 2019 SSI không phát sinh nợ xấu. Hoạt động cho vay được đánh giá khá hiệu quả vì trải qua nhiều thăng trầm, dư nợ cho vay có lúc lên mức gần 6.200 tỷ VNĐ hay xuống dưới 5.000 tỷ VNĐ, nhưng không phát sinh rủi ro. Mức lãi suất cho vay bình quân 12% trên tổng dư nợ cho vay đã đóng góp nguồn doanh thu đáng kể chiếm hơn 20% trong tổng doanh thu hoạt động của Công ty.

 

Tương ứng với tăng trưởng về tài sản là tăng trưởng về nguồn vốn của Công ty. Nguồn vốn chủ sở hữu đạt 9.401 tỷ VNĐ năm 2019, tăng từ 9.156 tỷ VNĐ cuối 2018. Nguồn còn lại bao gồm chủ yếu là vay ngân hàng với số dư nợ vay ngắn hạn từ ngân hàng cuối 2019 là 16.409,5 tỷ VNĐ, số dư trái phiếu chuyển đổi của SSI là 1.106 tỷ VNĐ. Mặc dù nguồn vốn vay và phát hành trái phiếu tăng trưởng ở quy mô lớn nhưng SSI luôn bảo đảm thanh khoản ở mức cao nhất, năm 2019 cũng như trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty chưa bao giờ phát sinh sự cố rủi ro về thanh khoản, không để phát sinh nợ xấu. Hoạt động huy động vốn chủ yếu thực hiện bằng tiền VNĐ, một phần nhỏ các khoản vay bằng ngoại tệ từ ngân hàng nước ngoài đều được bảo đảm rủi ro tỷ giá bằng hợp đồng hoán đổi ngoại tệ. Như trên đã trình bày, nguồn vốn vay của Công ty chủ yếu để đáp ứng các giao dịch tăng trưởng tài sản là tiền gửi ngân hàng nên có thể coi như không tiềm tàng rủi ro tín dụng. Hoạt động tiền gửi hết sức linh hoạt, được hỗ trợ thanh khoản bằng hạn mức vay thấu chi, cùng với dự đoán chuẩn xác về biến động lãi suất nên công ty không gặp rủi ro về lãi suất vay.

 

Trang sau