Yếu tố thúc đẩy thành công

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Năm 2017 là một năm khởi sắc đối với TTCK Việt Nam. Sự ra đời của những sản phẩm đầu tư mới như chứng khoán phái sinh không chỉ làm phong phú thêm các công cụ giao dịch cho nhà đầu tư, mà còn tăng tính cạnh tranh của Việt Nam so với các thị trường khác trong khu vực. Điều này đồng thời đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc và chuẩn bị kỹ càng từ các Công ty Chứng khoán thành viên. Trong đó, việc xây dựng hệ thống công nghệ là một trong những mục tiêu cốt lõi cần được hoàn thiện.

 

Vận hành Hệ thống Công nghệ Thông tin

Năm 2017, Công nghệ Thông tin (CNTT) SSI đã đạt tỷ lệ 96,5% tuân thủ cam kết dịch vụ (SLA) cho hơn 13.000 yêu cầu từ người dùng/ tháng. Mặc dù tỷ lệ này chỉ tăng 0,5% so với năm 2016 nhưng nó đã đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, và SSI tin rằng những nỗ lực này là xứng đáng. Năm 2018 mục tiêu sẽ được đặt cao hơn nữa.

 

Đối với mảng Vận hành hệ thống CNTT, SSI tập trung vào việc tìm cách áp dụng “Agile” để đáp ứng được yêu cầu rất cao từ thị trường giao dịch sôi động. Một số dự án phức tạp như giao dịch hợp đồng tương lai đã chứng tỏ sự hữu ích của Agile. Công ty sẽ áp dụng Agile cho toàn bộ các lĩnh vực khác trong năm 2018.

 

Đối với mảng Cơ sở hạ tầng và Vận hành chung, phương pháp luận từ Thư viện cơ sở hạ tầng CNTT (ITIL) đã được áp dụng. Vận hành hệ thống CNTT đã trở nên có cấu trúc và định hướng dịch vụ hơn.

 

Tính sẵn sàng và ổn định

Môi trường ổn định cho hoạt động kinh doanh luôn là ưu tiên hàng đầu trong việc vận hành công nghệ. Chính vì vậy, SSI đã tập trung nhiều nguồn lực cho việc giám sát và duy trì tính sẵn sàng của hệ thống. Trong năm 2017, SSI đạt được độ sẵn sàng lên tới 99,9%. Mục tiêu này sẽ được nâng cao lên trong năm 2018. 

 

Nguyên tắc “Tinh gọn và chính xác” tiếp tục được duy trì để dảm bảo năng lực của nền tảng công nghệ. Đối với hạ tầng, SSI giám sát chặt chẽ việc sử dụng hệ thống. Hạ tầng sẽ có kế hoạch nâng cấp khi mức sử dụng vượt quá 75%.

 

Toàn bộ dữ liệu kinh doanh đều được sao lưu dự phòng. Năm 2017 tại SSI có xảy ra một số trường hợp thiết bị phần cứng bị lỗi nhưng đều không gây gián đoạn tới hoạt động kinh doanh vì dữ liệu đã được bảo vệ. Quy chế sao lưu dữ liệu cũng được áp dụng nhằm đảm bảo không xảy ra mất mát dữ liệu theo thời gian lưu.

 

Trong hoạt động vận hành hệ thống CNTT, môi trường hoạt động ổn định luôn là yếu tố quan trọng nhất. Chúng tôi dành phần lớn thời gian để cải thiện và/ hoặc duy trì tính ổn định của hệ thống.

 

Trung tâm dữ liệu được dự phòng đầy đủ để đảm bảo hệ thống máy chủ và/ hoặc các ứng dụng vận hành ổn định.

 

Hàng quý Công ty đều rà soát lại Kế hoạch Phục hồi Thảm họa (DRP). Tháng 11/2017 bộ phận CNTT đã thực hiện đợt kiểm thử độ tin cậy của DRP hàng năm. Trong năm 2017, Công ty không có thêm kịch bản nào để bổ sung vào 48 kịch bản DPR hiện nay. Đầu năm 2018, SSI sẽ bắt đầu phân tích kịch bản thảm họa cho thị trường phái sinh.

 

An toàn thông tin

Tại SSI, việc đảm bảo an toàn thông tin đi theo hướng cấu trúc. Việc đảm bảo an toàn thông tin được phân loại thành 5 nhóm khác nhau với cốt lõi là bảo mật dữ liệu, tiếp theo là khả năng truy cập dữ liệu của các ứng dụng, sau đó là máy chủ, hệ thống mạng, truy câp công cộng và cuối cùng là các chính sách, quy chế, và thủ tục (PPP). Công ty tin rằng cách này có thể bảo mật được dữ liệu ở mức cao nhất, và chỉ các ứng dụng được cho phép mới có thể truy cập được vào dữ liệu.

 

Đối với việc bảo vệ hạ tầng, SSI sử dụng một hệ thống mới kiểm soát mật khẩu truy cập vào máy chủ, và có giải pháp kiểm tra sự xâm nhập trái phép. SSI cũng thường xuyên cập nhật về công nghệ cũng như các giải pháp mới nhất để diệt virus, chống thư rác trên các phương tiện email và chống tấn công mạng.

 

 

Sáng tạo

Làm thế nào để SSI dẫn đầu về lợi thế cạnh tranh trong công nghệ luôn là câu hỏi được chúng tôi đặt ra. Đáp án nằm ở những ứng dụng sáng tạo như sử dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động kinh doanh, bắt đầu từ việc tự động hóa một số báo cáo.

Mặc dù hầu hết nỗ lực tập trung vào việc triển khai 2 nền tảng giao dịch quan trọng trong năm 2017, SSI cũng đã dành nhiều thời gian trao đổi, nghiên cứu và xác định hướng đi trong những năm tới. Một vài lĩnh vực đã được đưa vào kế hoạch dự án như sau:

  1. Hệ thống quản trị khách hàng (CRM)
  2. Tự động hóa nghiệp vụ
  3. Số hóa dữ liệu
  4. Kinh doanh thông minh

Trọng tâm chính của Công ty không chỉ là những lợi thế về công nghệ, mà còn tăng cường vận hành kinh doanh bằng công nghệ, như rút ngắn thời gian đưa ra thị trường, hoặc giảm thiểu công việc giấy tờ trong công ty v.v… SSI rất kỳ vọng vào kết quả sẽ đạt được trong năm 2018.