Lĩnh vực kinh doanh
Quản lý quỹ (SSIAM)

 

ĐIỂM NHẤN 2017

 

Tiếp tục đa dạng hóa danh mục sản phẩm của SSIAM cho nhà đầu tư: huy động thành công Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) vào tháng 8/2017.


Hoàn thành chuyển đổi chỉ số tham chiếu của Quỹ ETF SSIAM HNX30 sang chỉ số VNX50, đổi tên quỹ thành Quỹ ETF SSIAM VNX50 và niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã FUESSV50 từ tháng 10/2017;


Tăng quy mô tổng tài sản quản lý của khách hàng bên ngoài lên 6.112 tỷ VNĐ, tương đương tăng trưởng 60,3% so với năm ngoái: SSIAM thu hút lượng vốn đầu tư lớn của khách hàng mới và khách hàng hiện tại ở cả 3 mảng hoạt động: quỹ đầu tư, danh mục đầu tư của khách hàng tổ chức và danh mục đầu tư của khách hàng cá nhân có giá trị tài sản lớn.

 

 

 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
 
Quản lý Quỹ Đầu tư

 

 

Năm 2017, SSIAM tập trung nguồn lực huy động vốn cho các quỹ từ nhà đầu tư trong nước, thông qua việc thúc đẩy bán hàng mạnh mẽ từ những đối tác phân phối hiện tại, cũng như phát triển đối tác phân phối mới. Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) đạt tốc độ tăng trưởng mạnh về quy mô, 240%, từ 118 tỷ VNĐ cuối năm 2016 lên 398 tỷ VNĐ cuối năm 2017. Kết quả đầu tư của quỹ SSI-SCA duy trì ở mức cao và ổn định trong nhiều năm cũng giúp quỹ thu hút được lượng vốn lớn. 


Về sản phẩm mới, SSIAM thực hiện huy động thành công Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) vào tháng 8/2017, với quy mô huy động ban đầu đạt 68 tỷ VNĐ. Đây là quỹ đầu tư vào công cụ có lãi suất cố định đầu tiên của SSIAM, góp phần đa dạng hóa hơn nữa các sản phẩm mà SSIAM cung cấp cho khách hàng.


Tháng 8/2017, SSIAM cũng chính thức chuyển đổi chỉ số tham chiếu của Quỹ ETF SSIAM HNX30 từ chỉ số HNX30 sang chỉ số VNX50, thay đổi tên quỹ thành Quỹ ETF SSIAM VNX50 và chính thức chuyển sàn niêm yết sang HOSE từ 24/10/2017 với mã FUESSV50. Việc thay đổi chỉ số tham chiếu này của Quỹ sẽ mang đến cơ hội đầu tư tốt hơn cho nhà đầu tư khi VNX50 là chỉ số đầu tiên bao gồm các cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất và thanh khoản nhất trên cả hai sàn HOSE và HNX, mang tính đại diện cao cho TTCK Việt Nam, chiếm đến 70% giá trị vốn hóa của toàn thị trường. Kể từ khi thay đổi chỉ số và chuyển sàn niêm yết, thanh khoản trên thị trường thứ cấp cũng như tính đại chúng của Quỹ đã tăng lên đáng kể.
Đối với thị trường nước ngoài, SSIAM tiếp tục huy động vốn thêm cho hai quỹ đầu tư Andbanc Investments SIF và SSIAM UCITS. Đây là hai quỹ đầu tư đăng ký tại Luxembourg, huy động vốn từ các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân Châu Âu để đầu tư vào TTCK Việt Nam. Năm 2017, quy mô quỹ Andbanc Investments SIF tiếp tục tăng trưởng 44% từ 52,2 triệu USD lên 75,3 triệu USD, trong khi quy mô quỹ SSIAM UCITS tăng gần 60% từ 15,1 triệu USD lên 24,1 triệu USD.

 

Kết quả hoạt động của các quỹ đầu tư

 

 

 

 

Quản lý danh mục đầu tư cho khách hàng tổ chức

 

Năm 2017, SSIAM thu hút được một số khách hàng mới là các công ty bảo hiểm lớn và các tổ chức khác có nhu cầu ủy thác vốn, nâng quy mô tài sản quản lý cho khách hàng tổ chức bên ngoài lên 1.239 tỷ VNĐ. 

 

Cũng trong năm 2017, SSI - công ty mẹ của SSIAM, thay đổi chiến lược đầu tư và chấm dứt các hợp đồng ủy thác tài sản của SSI cho SSIAM, dẫn tới tổng quy mô danh mục đầu tư của khách hàng tổ chức nói chung tại SSIAM giảm mạnh. Tuy nhiên, với việc huy động được vốn mới từ khách hàng tổ chức bên ngoài, tổng tài sản khách hàng tổ chức bên ngoài tại SSIAM vào cuối năm 2017 vẫn tăng 160% so với năm 2016.

 

Quản lý danh mục đầu tư cho khách hàng cá nhân

 

Nhóm khách hàng cá nhân tăng trưởng mạnh trong năm qua cả về số lượng khách hàng lẫn quy mô vốn đầu tư. Ngoài việc thu hút khách hàng mới, các khách hàng hiện tại của SSIAM cũng bổ sung vốn ủy thác vào danh mục của mình, trên cơ sở hiệu quả đầu tư cao đạt được sau 1 năm hợp đồng. Tính đến hết năm 2017, số lượng khách hàng ủy thác danh mục cá nhân của SSIAM tăng hơn 2 lần, tổng quy mô tài sản ủy thác tăng hơn 400% đạt trên 540 tỷ VNĐ. Tỷ suất lợi nhuận trung bình các hợp đồng đạt khoảng 45% (trước khi tính phí thưởng).

 

Tăng trưởng tổng tài sản quản lý

 

Với những kết quả đạt được trên cả 3 mảng hoạt động, tổng tài sản SSIAM quản lý cho khách hàng bên ngoài đạt 6.112 tỷ VNĐ, tăng trưởng 60,3% so với năm 2016.