CÔNG TY LIÊN KẾT

 

CHIẾN LƯỢC "ĐỒNG HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY LIÊN KẾT"

 

 

Tính đến cuối năm 2017, SSI có 3 Công ty liên kết là Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN – HOSE), Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN – HOSE), và Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFG – HOSE). Đây là những công ty dẫn đầu ngành, có doanh thu, lợi nhuận ổn định, mức chi trả cổ tức cao, và có sản phẩm chất lượng có khả năng cạnh tranh trên thị trường.  

 

Trong năm 2017, SSI đã tiếp tục cùng các Công ty liên kết tái cơ cấu chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp. Hầu hết tỷ suất lợi nhuận ở các Công ty này trong năm 2017 ở mức cao hơn so với năm trước. Các Công ty cũng đẩy mạnh việc tìm đối tác để xây dựng chuỗi giá trị và nâng cao giá trị của mình. Một trong 3 công ty liên kết của SSI, Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN – HOSE), đã được bình chọn đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng các Doanh Nghiệp có tăng trưởng mạnh năm 2017.  Các công ty liên kết đều đạt kết quả kinh doanh tốt tuy nhiên đến cuối 2017, giá cổ phiếu chưa tăng trưởng phản ánh đúng giá trị do cơ cấu thị trường thay đổi nhanh (các công ty thị giá lớn niêm yết và dòng tiền ngắn hạn tham gia thị trường)

 

SSI xác định cốt lõi của nền kinh tế Việt Nam từ trước đến nay vẫn là ngành Nông nghiệp. Mặc dù gặp một số khó khăn do chịu ảnh hưởng của thời tiết biến đổi bất thường, khu vực Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản vẫn chiếm tỷ trọng 15,34% GDP (tương đương 34,2 tỷ USD) và là ngành có mức phục hồi đáng chú ý nhất trong năm vừa qua. Bên cạnh đó, SSI duy trì khoản đầu tư vào ngành hạ tầng vận tải - trụ cột trung gian trong hoạt động ngoại thương và tăng trưởng kinh tế.