Lĩnh vực kinh doanh

 

CÔNG TY LIÊN KẾT

 

Chiến lược "Đồng hành và Phát triển cùng Công ty liên kết"

 

Tính đến cuối năm 2016, SSI có 3 Công ty liên kết. Đây là những công ty dẫn đầu ngành, có doanh thu, lợi nhuận ổn định, mức chi trả cổ tức cao, và có sản phẩm chất lượng có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Cả 3 Công ty liên kết của SSI nằm trong chuỗi giá trị Nông nghiệp - Thực phẩm, Vận tải và Kho bãi.

 

Trong năm 2016, SSI đã tiếp tục cùng các Công ty liên kết tái cơ cấu chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp. Hầu hết tỷ suất lợi nhuận ở các Công ty này trong năm 2016 ở mức cao hơn so với năm trước. Các Công ty cũng đẩy mạnh việc tìm đối tác để xây dựng chuỗi giá trị và nâng cao giá trị của mình. Một trong 3 công ty liên kết của SSI, Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN – HOSE), đã được bình chọn đứng thứ 6 trong top 50 Doanh Nghiệp có tăng trưởng mạnh trong năm 2016.  
 
SSI xác định cốt lõi của nền kinh tế Việt Nam từ trước đến nay vẫn là ngành Nông nghiệp. Mặc dù tỉ trọng Nông nghiệp của Việt Nam đã giảm trong cơ cấu kinh tế quốc dân, nhưng vẫn đóng góp 18% tổng giá trị xuất khẩu trong năm 2016 (tương đương 31,2 tỷ USD). Hơn thế nữa tổng giá trị nông nghiệp đã tăng gấp 3 lần từ 11,8 tỷ USD vào năm 2006 lên 38,6 tỷ USD trong năm 2016. Đứng trước sự hội nhập của nền kinh tế như hiện nay, SSI đánh giá là những cơ hội cho Nông nghiệp Việt Nam với nguồn lao động dồi dào, nhiều kinh nghiệm tích lũy và quỹ đất màu mỡ, nhiều vùng có khí hậu thuận lợi. Tuy nhiên cũng như những ngành khác, ngành Nông nghiệp cũng sẽ gặp những thách thức đối với năng lực cạnh tranh.

 

Những năm qua, ngành Tiếp vận nước ta có tốc độ phát triển từ 10% - 15%/ năm và chiếm 20% GDP của Việt Nam. Hiện cả nước có khoảng 1.200 doanh nghiệp làm ngành này và chỉ số năng lực quốc gia về Tiếp vận (LPI) của Việt Nam đã tăng tính cạnh tranh nhờ vào những cải thiện thể chế pháp lý của Nhà nước và nỗ lực của các doanh nghiệp tiếp vận. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới năm 2014, chỉ số LPI của Việt Nam còn thấp so với Thái Lan (35), Trung Quốc (28), Malaysia (25) v.v…Các Doanh nghiệp trong nước chiếm thị phần nhỏ và chỉ tập trung vào các Dịch vụ Vận tải và Vận hành các tài sản liên quan như Cảng và Dịch vụ bốc dỡ, Thủ tục thông quan. Nguyên nhân chính là do các doanh nghiệp trong nước bị phân tán bởi các yếu tố hạ tầng, quy mô hoạt động nhỏ lẻ. Ngoài ra, khoảng 85% doanh nghiệp chỉ nằm trong giai đoạn đầu của chuỗi giá trị ngành, tức là chủ yếu hoạt động ở mô hình Dịch vụ tiếp vận kho bãi (1PL) và Dịch vụ giấy phép xuất khẩu kho bãi và thuê ngoài (2PL). Các Dịch vụ 4PL (cung cấp dịch vụ tiếp vận thứ tư hay tiếp vận chuỗi phân phối) chưa được phát triển do cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện và nhu cầu sử dụng tiếp vận trong các ngành hàng cũng chưa thực sự phát triển. Hiện nay, cấu phần lớn nhất trong chi phí tiếp vận là chi phí vận tải và chủ yếu tập trung vào hàng tiêu dùng.
 
Trong quá trình hỗ trợ các Công ty liên kết tái cơ cấu chi phí, SSI nhận thấy rằng ngành Tiếp vận là một ngành tiềm năng và nếu xâu chuỗi được vào trong chuỗi giá trị của ngành Hàng tiêu dùng và Nông Lâm Ngư nghiệp thì tốc độ tăng trưởng sẽ rất cao. Những chuỗi giá trị như vận hành các hệ thống kho bãi, đặc biệt là kho chuyên dụng như kho lạnh với nhiều tiêu chí kỹ thuật cao đang là nhu cầu của các doanh nghiệp trong ngành Hàng tiêu dùng, Nông Lâm Ngư nghiệp cũng chưa được các Doanh nghiệp Tiếp vận trong nước đầu tư phát triển.

 

SSI đang và sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội trong ngành Nông nghiệp và Tiếp vận trong những năm tới.

 

 

Trang trước