Đánh giá chung về tình hình hoạt động của Ban giám đốc

 

KẾT QUẢ KINH DOANH 2016

 

Năm 2016, doanh thu hợp nhất của SSI vượt 60% kế hoạch kinh doanh về doanh thu, đạt 2.312 tỷ VNĐ, tăng trưởng 28% so với cùng kỳ. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2016 đạt 1.056,8 tỷ VNĐ – vượt 11,24% kế hoạch năm

 

Trong đó, các lĩnh vực kinh doanh đều ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực.

 

Doanh thu từ Dịch vụ Chứng khoán đóng góp 37,5% vào tổng doanh thu, đạt xấp xỉ 868 tỷ VNĐ, tăng 42,3% so với năm 2015. Kết quả này chủ yếu đến từ sự tăng trưởng mạnh phí môi giới và doanh thu từ các sản phẩm tài chính. Tỷ trọng của hai nhóm này chiếm trên 90% tổng doanh thu khối Dịch vụ Chứng khoán năm 2016. Năm 2016, SSI tiếp tục giữ vững vị trí số 1 tại cả hai sàn HOSE và HNX, với thị phần môi giới tương ứng đạt 13,69% và 11,03%, tiếp tục gia tăng cách biệt với công ty đứng sau so với năm 2015. Đó là kết quả của sự đầu tư nghiêm túc vào việc tăng chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đa dạng hóa các báo cáo phân tích - khuyến nghị cơ hội đầu tư, cùng sự phát triển đội ngũ môi giới có trình độ chuyên môn cao và đạo đức nghề nghiệp tốt. Sản phẩm ký quỹ cũng phát triển mạnh với dư nợ ký quỹ của SSI luôn duy trì ở mức cao nhất trên thị trường, với mức trung bình trên 3.890 tỷ VNĐ trong năm 2016, cùng danh mục được cập nhật, phù hợp với tình hình. Tính đến cuối năm 2016, SSI quản lý hơn 100.000 tài khoản khách hàng.

 

Hoạt động Đầu tư ghi nhận 934 tỷ VNĐ doanh thu hợp nhất năm 2016, chiếm tỷ trọng 40,4% doanh thu toàn Công ty, và tăng trưởng 8,4% so với năm 2015. Với tổng giá trị đầu tư năm 2016 lên tới 4.176 tỷ VNĐ (tính theo giá trị thị trường ngày 31/12/2016), kết thúc năm 2016, SSI tiếp tục duy trì một cách hiệu quả chiến lược đầu tư giá trị, đồng hành phát triển cùng doanh nghiệp. Tại thời điểm cuối năm, SSI có 3 Công ty liên kết là Công ty Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN - HOSE), Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN - HOSE), Công ty Cổ phần Khử Trùng Việt Nam (VFG - HOSE) - cả 3 Công ty này đều có những kết quả kinh doanh khả quan năm vừa qua.

 

Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư đã lấy lại vị trí dẫn đầu bằng hàng loạt thương vụ thành công trong năm 2016 với tổng trị giá hàng trăm triệu USD như tư vấn chào bán 78,38 triệu cổ phần Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM – HOSE), tư vấn bán cổ phần Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG – HOSE), tư vấn chào bán riêng lẻ theo hình thức dựng sổ cho Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (NVL – HOSE). Doanh thu từ mảng Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư ở mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, đạt 106,6 tỷ VNĐ, tăng 145% so với năm 2015.

 

Năm 2016 tiếp tục là một năm thành công của Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trong việc huy động vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài, nâng tổng tài sản quản lý lên 7.913 tỷ VNĐ, tăng 27,4% so với năm trước. Mặt khác, các Quỹ Đầu tư do SSIAM quản lý đều ghi nhận tỷ suất lợi nhuận vượt trội so với chỉ số tham chiếu VNIndex. Doanh thu SSIAM năm 2016 đã tăng trưởng 137% so với năm 2015, đạt 32,5 tỷ VNĐ. 

 

Doanh thu từ Khối Nguồn vốn và Kinh doanh Tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2016, nâng tổng tài sản lên trên 13.200 tỷ VNĐ, tăng 9% so với năm 2015, đảm bảo tuyệt đối thanh khoản của Khách hàng và hỗ trợ hiệu quả nhu cầu về vốn của các Bộ phận Kinh doanh khác, phát hành thành công trái phiếu công ty với lãi suất tương đương lãi suất các ngân hàng thương mại huy động trong cùng thời kỳ, góp phần xây dựng hình ảnh và danh tiếng SSI là một trong những định chế tài chính trung gian có uy tín nhất trên TTCK nói riêng và Thị trường Tài chính nói chung. Doanh thu của Nguồn vốn và Kinh doanh Tài chính năm 2016 ghi nhận 366 tỷ VNĐ, đóng góp gần 16% vào tổng doanh thu toàn Công ty và tăng trưởng 37,3% so với cùng kỳ năm trước.

 

Chi tiết hoạt động kinh doanh theo từng lĩnh vực sẽ được trình bày chi tiết ở các phần sau của báo cáo.

 

 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 2016

 

Năm 2016, tổng tài sản hợp nhất của SSI đạt gần 13.228 tỷ VNĐ, tăng 9% so với năm 2015, và mức vốn chủ sở hữu là 7.152,6 tỷ VNĐ. Tổng tài sản tăng nhờ tăng nguồn vốn vay ngân hàng bổ sung cho hoạt động kinh doanh cho vay ký quỹ, kinh doanh trái phiếu và các hoạt động kinh doanh nguồn vốn.

 

 

Tiếp