• Mỗi doanh nghiệp khi thành lập đều đã xác định được cho mình một sứ mệnh. Tại SSI, sứ mệnh đó là “Kết nối vốn và cơ hội đầu tư”. Bước sang năm thứ 15 của hành trình kết nối này, tập thể SSI sẽ bằng mọi nguồn lực, tập trung mọi thế mạnh của đội ngũ giàu năng lực hiện có, tối ưu hệ thống công nghệ để có thể thực hiện được đúng sứ mệnh đã đề ra. Sẽ còn rất nhiều việc phải làm, nhiều thử thách cần chinh phục, nhưng với sự ủng hộ và tin tưởng của Quý Cổ đông, Quý Khách hàng và các Đối tác, chúng ta hoàn toàn tự tin tiếp tục cuộc hành trình của mình để hướng tới những thành tựu cao hơn nữa.